VIA Werkboek 1F Mbo-breed, derde druk

Nederlands

,

VIA mbo

|

entreeopleidingen, mbo

VIA Werkboek 1F Mbo-breed, derde druk

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 1F
ISBN 978-94-90013-783
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Wissen

VIA is een competentiegerichte en sectorspecifieke methode Nederlands voor het mbo. VIA is er op gericht alle taalvaardigheden binnen een betekenisvolle beroepscontext te oefenen en te toetsen. De methode doet dit door aan de hand van praktijksituaties aan de slag te gaan met de taalvaardigheden luisteren, lezen, schrijven, gesprekken voeren en spreken.

De methode VIA is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen:

  1. Het handboek. In het handboek van VIA kan de studenten alles terugvinden wat hij op het gebied van Nederlands en communicatie binnen de relevante beroepsvelden nodig heeft. Het handboek is helder ingedeeld en de uitgebreide index maakt het mogelijk een specifiek onderwerp makkelijk terug te vinden.
  2. De werkboeken. De werkboeken vormen het hart van de methode VIA. Zij zijn leidinggevend. Dit wil zeggen dat vanuit de werkboeken wordt verwezen naar het handboek en niet andersom. De werkboeken zijn gedifferentieerd naar sector en niveau, van onder 1F tot en met 3F.
  3. Via de methodesite Studiemeter: ViaStarttaalOnline. Het derde onderdeel van VIA is het online programma ViaStarttaalOnline. ViaStarttaalOnline traint de basale taalvaardigheid van de student, dat wil zeggen: het onderdeel taalverzorging/taalbeschouwing zoals de Commissie Meijerink dat vastgesteld heeft.

De methode VIA is zo opgebouwd dat er zowel voor docenten als studenten veel keuzemogelijkheden zijn. Zo kan een docent in overleg met de student bepalen welke beroepsthema’s doorgewerkt moeten worden en op welk niveau de student begint met ViaStarttaalOnline. In de handleiding vindt de docent suggesties voor het aanbieden van en variëren op de lesstof.

Opbouw werkboek 1F

Het werkboek VIA 1F kent vier zelfstandige delen, beroepsthema’s. Kenmerkend voor deze beroepsthema’s is dat studenten op basis van een praktijkgericht e doorlopend verhaal worden ondergedompeld in het thema.
Elk beroepsthema wordt in twee fases uitgewerkt:

  • een oefenfase met deelopdrachten per taalvaardigheid;
  • een totaalopdracht waarbij de student kan laten zien alle taalvaardigheden voor dat thema te beheersen.

Aanvullend lesmateriaal

Bij de methode VIA is aanvullend docentenmateriaal beschikbaar, waaronder antwoordmodellen, toetsen, een taalportfolio en aftekenkaarten. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de studenten kunnen kosteloze accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en oefeningen.