VIA Werkboek 2F Mbo-breed (herziene druk)

Nederlands

,

VIA mbo

|

entreeopleidingen, mbo

VIA Werkboek 2F Mbo-breed (herziene druk)

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F
ISBN 978-94-90998-875
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

VIA Werkboek 2F Mbo-breed

VIA Werkboek 2F Mbo-breed is een beroepsgericht werkboek voor studenten op entreeopleidingen en op mbo-niveau 1, 2 en 3. Het werkboek, onderdeel van de methode VIA bereidt voor op het centraal examen (CE, voorheen COE) en de instellingsexamens (IE) Nederlands.

Ten opzichte van de vorige editie biedt het werkboek meer cursorisch materiaal, afsluitende toetsen per taalvaardigheid en meer expliciete examentraining, zonder de huidige variatie en beroepsgerichte context te verliezen.

Opbouw VIA Werkboek

Het VIA Werkboek 2F Mbo-breed behandelt alle taalvaardigheden voor het vak Nederlands: lezen, schrijven, spreken, gesprekken voeren en luisteren. Het werkboek bestaat uit drie delen:

  1. VIA Cursorisch
    In VIA Cursorisch werkt de student aan de vijf vaardigheden die hij bij zijn examen Nederlands moet beheersen. Deze vaardigheden worden apart van elkaar aangeboden. De student werkt met behulp van opbouwopdrachten stap voor stap toe naar examenopdrachten die zijn afgestemd op de examens Nederlands.
  2. VIA Beroepsgericht
    In VIA Beroepsgericht past de student de vaardigheden toe die hij bij VIA Cursorisch geleerd heeft. De vijf examenvaardigheden worden gecombineerd aangeboden in een beroepsgerichte context. Daarnaast verzamelt de student bewijsstukken voor in zijn taalportfolio.
  3. VIA Toetsen
    In VIA Toetsen maakt de student voor elke examenvaardigheid een aantal oefentoetsen. De vraagstelling en opdrachten in de oefentoetsen zijn afgestemd op het centraal examen (CE) en het instellingsexamen (IE). Elke oefentoets wordt voorbereid met behulp van een stappenplan of een aantal voorbereidingsvragen.

Op Studiemeter.nl is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar met didactische tips voor de docent.

Aanvullend lesmateriaal

Bij de methode VIA is aanvullend docentenmateriaal beschikbaar, waaronder antwoordmodellen, toetsen, een taalportfolio en aftekenkaarten. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de studenten kunnen kosteloze accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en oefeningen.

Volledige examenvoorbereiding Nederlands

Voor een optimale voorbereiding op de examens Nederlands, biedt Uitgeverij Deviant een totaalpakket aan leermiddelen voor het vak Nederlands. Naast het werkboek kan de student met de volgende leermiddelen aan de slag: