ViaStarttaal Online, licentie voor 48 maanden

Nederlands

,

ViaStarttaal Online

|

entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vso

ViaStarttaal Online, licentie voor 48 maanden

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vso
Niveau Onder 1F, 1F, 2F, 3F, 4F
ISBN 978-94-90998-561
Opmerking Inclusief Examencoach Nederlands

 46,00

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

Mbo-breed oefen- en toetsprogramma taalverzorging

ViaStarttaal Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma Nederlands dat snel en effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taalvaardigheid. Leerlingen werken in dit programma op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging.

Een licentie voor ViaStarttaal Online geeft ook toegang tot Examencoach Nederlands.

Niveaus ViaStarttaal Online

ViaStarttaal Online kent vijf niveaus:

 • Op weg naar 1F: voor leerlingen in PrO, Entreeopleidingen en VM2-trajecten
 • 1F: meestal het startprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2
 • 2F: het eindprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2 en 3
 • 3F: het eindprogramma voor mbo-niveau 4
 • 4F: het verrijkingsprogramma voor mbo-niveau 4

Leerlingen loggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord in op de methodesite Studiemeter. De leerling heeft voortdurend inzicht in de eigen voortgang. Docenten kunnen de resultaten van de oefeningen en toetsen inzien via een zeer uitgebreide resultatenmodule.

Basale taalvaardigheden

De leerling traint in ViaStarttaal Online de volgende basale taalvaardigheden:

 • Stijl
 • Grammatica
 • Spelling
 • Werkwoordsspelling
 • Woordenschat
 • Spreekwoorden/uitdrukkingen

Daarnaast bevat ViaStarttaal Online leesopdrachten waarmee de leerling zijn leesvaardigheid extra kan oefenen.

Structuur ViaStarttaal Online

In de volgende vijf componenten komen bovenstaande taalvaardigheden uitgebreid aan bod:

 • Instaptoets, waarmee de leerling vrijstellingen kan verwerven voor één of meer oefeningen
 • Oefeningen per onderwerp
 • Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt
 • Oefeneindtoets, waarmee de leerling na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets
 • Eindtoets, die door de docent moet worden vrijgegeven. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen. Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de leerling opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Wanneer de eindtoets met een voldoende wordt afgerond, kan de leerling een certificaat downloaden voor zijn taalportfolio. Dit certificaat geldt als bewijs dat de leerling de taalverzorging op dat niveau beheerst.

Verschillende licenties

Er zijn voor ViaStarttaal Online naast de licentie voor 12 maanden, nog drie andere licenties te bestellen: