ViaStarttaal Online

(Via)Starttaal Online

,

Nederlands

|

entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso

ViaStarttaal Online

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau 1F, 2F, 3F, 4F, Onder 1F
Opmerking Inclusief Examencoach Nederlands

Meer informatie

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Oefen- en toetsprogramma taalverzorging Nederlands

ViaStarttaal Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma Nederlands dat snel en effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taalvaardigheid. Leerlingen of studenten werken in dit programma op Studiemeter op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging.

Niveaus ViaStarttaal Online

ViaStarttaal Online kent vijf niveaus:

 • Op weg naar 1F: voor leerlingen in PrO, Entreeopleidingen en VM2-trajecten
 • 1F: meestal het startprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2
 • 2F: het eindprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2 en 3
 • 3F: het eindprogramma voor mbo-niveau 4
 • 4F: het verrijkingsprogramma voor mbo-niveau 4

Leerlingen of studenten loggen in met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord op Studiemeter (online oefen- en toetsomgeving). De leerling of student heeft voortdurend inzicht in de eigen voortgang. Docenten kunnen de resultaten van de oefeningen en toetsen inzien via een zeer uitgebreide resultatenmodule.

Basale taalvaardigheden

De leerling of student traint in ViaStarttaal Online de volgende basale taalvaardigheden:

 • Stijl
 • Grammatica
 • Spelling
 • Werkwoordsspelling
 • Woordenschat
 • Spreekwoorden/uitdrukkingen

Daarnaast bevat ViaStarttaal Online leesopdrachten waarmee de leerling of student zijn leesvaardigheid extra kan oefenen.

Structuur

In de volgende vijf componenten komen bovenstaande taalvaardigheden uitgebreid aan bod:

 • instaptoets, waarmee de leerling of student vrijstellingen kan verwerven voor één of meer oefeningen
 • oefeningen per onderwerp
 • deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt
 • oefeneindtoets, waarmee de leerling of student na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets
 • eindtoets, die door de docent moet worden vrijgegeven. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen. Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de leerling of student opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Wanneer de eindtoets met een voldoende wordt afgerond, kan de leerling of student een certificaat downloaden voor zijn taalportfolio. Dit certificaat geldt als bewijs dat de leerling of studenten de taalverzorging op dat niveau beheerst.

Verlengingslicenties ViaStarttaal Online

Alleen leerlingen en studenten die al werken met ViaStarttaal Online kunnen na afloop van hun licentie een verlengingslicentie bestellen voor 6 of 12 maanden. Wilt u het komende schooljaar 2020-2021 starten dan kunt u aan de slag met het vernieuwde Starttaal Online.
U leest hier meer

Licentieduur Prijs ISBN
 6 maanden € 10,00 978-94-91699-153
12 maanden € 18,00 978-94-90013-196