Wartime Stories, licentie voor 12 maanden

Wartime Stories, licentie voor 12 maanden

Vak Geschiedenis / Mens & Maatschappij
Doelgroep vo
Niveau havo, vmbo, vwo
ISBN 978-94-91699-801

6,00

Meer informatie

Digitaal lesmateriaal kunt u bestellen via uw docentenaccount op Studiemeter.

Educatieve game voor geschiedenis in het voortgezet onderwijs

Wartime Stories is een uniek project voor het vak geschiedenis in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wartime Stories bestaat uit een spannende educatieve game en een uitgebreid digitaal lespakket. In de game kruipt de leerling in de huid van een journalist en gaat op onderzoek uit naar waargebeurde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Verborgen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog

De game bestaat uit verschillende levels. In elk level onderzoekt de leerling het verhaal van een persoon die de Tweede Wereldoorlog van dichtbij heeft meegemaakt. De leerling gaat zo actief aan de slag met het thema de Tweede Wereldoorlog. De informatie in de game is gebaseerd op origineel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, zoals foto’s, video’s en audio-fragmenten.

De game bestaat uit de volgende levels:

– Welke gevaren liepen verzetsmensen?
– Wat deed een NSB’er aan het oostfront?
– Hoe verliep de oorlog in Nederlands-Indië?

Lespakket

Bij de game is een uitgebreid digitaal lespakket ontwikkeld. Dit lespakket biedt extra verdieping over de Tweede Wereldoorlog in de vorm van infographics, krantenartikelen en informatiekaders. Leerlingen maken daarbij zelfstandig opdrachten. In het lespakket wordt aandacht besteed aan het mondiale karakter van de Tweede Wereldoorlog. Er is een apart lespakket beschikbaar voor vmbo-leerlingen en voor havo/vwo-leerlingen.

Inleiding

Deel 1   Bezetting en verzet in Nederland

Les 1      De bezettingstijd
Les 2      Level 1 – Gezina van der Molen
Les 3      De Jodenvervolging

Deel 2   Oorlog aan het Oostfront

Les 1      De Sovjet-Unie
Les 2      Level 2 – Paul Metz
Les 3      De ondergang van nazi-Duitsland

Deel 3   De Tweede Wereldoorlog in Azië

Les 1      De oorlog in Azië
Les 2      Level 3 – Harold Guard
Les 3      De Japanse bezetting

Eindopdracht

Probeer Wartime Storie uit

Educatieve games: waardevol en leuk

Ludo Hekman, Butch en Sundance

Educatieve games winnen terrein in het onderwijs. Het jonge mediabedrijf Butch & Sundance Media is bedenker van verschillende games die zijn uitgegeven door Uitgeverij Deviant. Hoe komen deze games tot stand en wat maakt een game nu geschikt voor educatieve doeleinden? Een gesprek met Ludo Hekman, één van de oprichters van Butch & Sundance.

Naar het interview