Zomerschool rekenen

Zomerschool rekenen

Vak Rekenen
Doelgroep mbo, vo
ISBN 978-94-90998-578
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Zomerschool rekenen is door Uitgeverij Deviant ontwikkeld in samenwerking met de rekendocenten Jerry de Bruijn en Jack Nouwens van roc Zadkine. De methode dient als opfris- en bijspijkerprogramma voor studenten of leerlingen die moeite hebben met het vak rekenen. Zomerschool rekenen bestaat uit een leerwerkboek, een uitgebreide docentenhandleiding en een studiewijzer.

Het doel van de Zomerschool rekenen is de rekenvaardigheden van de student of leerling te verbeteren. Het wegnemen van de weerstand tegen rekenen, het ontdekken van eigen kwaliteiten en het aantonen van ontwikkeling zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Afwisselend programma Zomerschool

Het leerwerkboek Zomerschool rekenen bevat een schat aan oefenmateriaal voor alle domeinen en niveaus, afgewisseld met activiteiten waarbij de student of leerling spelenderwijs met rekenen bezig is. Het lesprogramma bestaat uit verschillende onderdelen en er is veel tijd voor uitleg in kleine groepen. Er wordt niet alleen geoefend met ‘kale sommen’: elke dag staat een activiteit op het programma waarin een spelelement centraal staat met rekenen als onderliggende vaardigheid. In de docentenhandleiding staat een toelichting bij alle onderwerpen en activiteiten. Zomerschool rekenen kan gebruikt worden door studenten of leerlingen met verschillende rekenniveaus.

Begin- en eindtoets

Elke student of leerling maakt aan het begin en aan het eind van de Zomerschool rekenen een speciaal voor deze methode ontwikkelde toets. De uitslag van deze toets staat los van de referentieniveaus, maar geeft de student of leerling wel inzicht in zijn eigen ontwikkeling. De student of leerling kan per onderwerp zien welke voortgang hij tijdens de zomerschool heeft geboekt. Het verschil in resultaat tussen de begin- en eindtoets rekenen is groot: studenten of leerlingen zijn zichtbaar vooruitgegaan. Het blijkt dat studenten of leerlingen meer in hun mars hebben en dingen sneller oppikken dan zij zelf en ook de docenten dachten. Bovendien krijgen studenten of leerlingen meer plezier in rekenen en meer vertrouwen dat ze het kunnen leren. Na afloop van het programma krijgen alle leerlingen een certificaat.

Referentieniveaus

Tijdens de Zomerschool rekenen worden studenten of leerlingen niet geconfronteerd met hun huidige rekenniveau uitgedrukt in een referentieniveau van Meijerink. Immers, de meeste studenten of leerlingen zijn bekend met het referentieniveau waarop zij functioneren en belangrijker, tijdens het lesprogramma van de Zomerschool rekenen gaat het erom wat een student of leerling al wel weet en wat hij nog zou kunnen en willen leren.

De wil om beter te worden en inzicht te krijgen in de eigen sterke en zwakke punten is het startpunt, niet het referentieniveau van Meijerink waarop de leerling al dan niet functioneert. Na de Zomerschool rekenen kan de student of leerling met meer vertrouwen in zijn of haar rekenvaardigheid beginnen aan het nieuwe schooljaar.


 

Succes Zomerschool rekenen Graafschap College

Eddy JacobsDe Zomerschool rekenen wint landelijk steeds meer aan populariteit. Het bijspijker- en opfrisprogramma rekenen heeft zich al op diverse scholen bewezen als een succesvolle manier om studenten en leerlingen op een leuke, ontspannen manier hun rekenachterstand te laten wegwerken. Zo ook op het Graafschap College in Doetinchem, waar in 2015 de derde Zomerschool in successie plaatsvond.

Lees het hele artikel