Nieuw lesmateriaal in Starttaal Online en Starttaal Compact Online

Nieuw lesmateriaal in Starttaal Online en Starttaal Compact Online

Geplaatst op: 19-01-2021

Er is weer nieuw lesmateriaal beschikbaar in Starttaal Online en Starttaal Compact Online. Er zijn oefeningen voor taalverzorging op 4F-niveau en oefeningen voor luisteren op 2F- en 3F-niveau verschenen.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben luisteropdrachten geplaatst voor het onderdeel Meters maken.
  • We bieden veel verschillende soorten Opbouwoefeningen om het luisteren mee te oefenen.
  • Voor de taalverzorging hebben we oefeningen en toetsen gepubliceerd voor spelling, werkwoordspelling, stijlkwesties, beeldspraak en woordenschat.

Nieuwe indeling opdrachten

Naast de actualisatie hebben wij de opdrachten ook een nieuwe indeling gegeven:

1. Opbouwopdrachten
De opdrachten in dit deel corresponderen met de opdrachten uit deel A van Starttaal en uit Fase 1 Opbouwopdrachten van Starttaal Compact.

2. Meters maken
De opdrachten in dit deel corresponderen met de opdrachten uit deel B van Starttaal en uit Fase 2 Examenvoorbereiding van Starttaal Compact.

3. Zelftest – Vanaf februari beschikbaar
De opdrachten in dit deel zijn bedoeld als test om te zien of een student klaar is om een oefenexamen te maken.

Wat is er nog meer nieuw?

Bij ‘Opbouwopdrachten’ werken we grotendeels met open vragen. Hierdoor wordt de student gedwongen zelf na te denken over het antwoord en dat vervolgens ook goed te formuleren. De student kijkt de opdrachten vervolgens zelf na. Dit doet de hij aan de hand van voorbeeldantwoorden. De student kan deze voorbeeldantwoorden alleen zien als hij antwoord heeft gegeven op de vragen. Bij ‘Meters maken’ en ‘Zelftest’ werken we wel met gesloten vragen die door Studiemeter automatisch nagekeken worden.

Toelichting op het antwoord-niveau

Ook geven we bij elke vraag een toelichting op het antwoord. Deze toelichting is pas zichtbaar nadat een opdracht is afgerond. Deze toelichtingen zijn voor de student zichtbaar, maar ook voor de docent. De docent kan deze toelichtingen dan ook gebruiken voor een klassikale nabespreking van een opdracht.