Nieuws – Nederlands

Nieuws – Nederlands

Lees hier het laatste nieuws over onze methodes Nederlands. Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.


VIA Vooraf en VIA Vervolg in passend perspectief

05-02-2018
Eind 2015 publiceerde de SLO het document Passende perspectieven praktijkonderwijs. In deze publicatie zijn voor verschillende doelgroepen in het praktijkonderwijs leerroutes taal en rekenen uitgewerkt en geconcretiseerd. Het doel hiervan is om docenten heldere handvatten te bieden om hun leerlingen naar hun leerdoelen te begeleiden. Op Studiemeter hebben we in de docentenaccounts van VIA Vooraf en VIA Vervolg nu een waardevol document voor u beschikbaar gesteld. In VIA Vooraf en VIA Vervolg in passend perspectief maken we inzichtelijk hoe de leerroutes taal die de SLO heeft omschreven, terugkomen in onze methodes VIA Vooraf en VIA Vervolg. U kunt dit document gebruiken om per taalvaardigheid te verantwoorden op welk niveau een leerling heeft gewerkt. Ook kunt u op basis van de schema’s een leerroute uitzetten die inspeelt op de leerbehoefte van een specifieke leerling.
 

U vindt dit document op Studiemeter bij de links & downloads van VIA Vooraf en VIA Vervolg.


Instellingsexamen spreken 3F beschikbaar

01-12-2017

De redactie Nederlands ontwikkelt nieuwe instellingsexamens. Naast nieuwe schrijfexamens op 2F- en 3F-niveau is inmiddels ook een nieuw instellingsexamen spreken op 3F-niveau beschikbaar. Verder is ook het instellingsexamen gesprekken voeren 2F aangepast en te downloaden via Studiemeter. De instellingsexamens zijn gratis voor gebruikers van de methodes Starttaal en VIA.
Meer informatie


Uitlegfilmpjes: lastige onderwerpen gevisualiseerd

28-11-2017

Bij Starttaal zijn uitlegfilmpjes ontwikkeld waarin lastige onderwerpen in heldere taal worden uitgelegd en gevisualiseerd. Op dit moment zijn er filmpjes beschikbaar over tekstdoelen, tekstsoorten, verkennend lezen en het maken van een woordweb. Binnenkort verschijnt een filmpje over globaal lezen en een reeks filmpjes over werkwoordspelling. U vindt de uitlegfilmpjes bij de Links & downloads van Starttaal.


Compacte leerlijnen voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten

09-10-2017

Uitgeverij Deviant ontwikkelt compacte leerlijnen voor leerlingen aan BBL-opleidingen en verkorte trajecten. Laat u tijdens onze Wintersessies mbo informeren over onze plannen.
Meer informatie


Zomerschoollicenties Nederlands

02-06-2017

Om scholen in de gelegenheid te stellen om tegen lage kosten een zomerschool Nederlands op te zetten, biedt Uitgeverij Deviant deze zomer zomerschoollicenties aan. Tegen een vergoeding van € 5,00 krijgen leerlingen een licentie voor ViaStarttaal Online (inclusief Examencoach Nederlands) en één sessie van de TNT. De licentie is actief gedurende de schoolvakanties: van 8 juli t/m 3 september. 
Meer informatie


Nieuw: workshopaanbod Nederlands

07-03-2017

Werkt u met onze methode Starttaal en/of VIA en bent u op zoek naar inspiratie voor een afwisselende les? Of kent u onze methodes nog niet of niet goed genoeg en wilt u weten wat we te bieden hebben? Vraag de flyer ‘workshopaanbod Nederlands’ aan of bekijk onze kosteloze workshops.


Nieuwe instellingsexamens Nederlands

Gratis voor gebruikers van Starttaal en VIA

05-03-2017

De nieuwe schrijfexamens op 2F- en 3F-niveau en het nieuwe examen spreken op 3F-niveau zijn inmiddels te downloaden via Studiemeter. Van de schrijfexamens zijn op beide niveaus twee versies beschikbaar. Op beide niveaus zijn twee versies beschikbaar.

Nieuwe instellingsexamens voor gesprekken voeren op 3F-niveau zijn voor het nieuwe schooljaar beschikbaar.
Meer informatie


Bekijk het webinar over peerfeedback terug

30-12-2016

Op dinsdag 7 februari organiseerde Uitgeverij Deviant een webinar over peerfeedback. In dit webinar gingen we uitgebreid in op procesgericht leren met peerfeedback. Heeft u het webinar gemist? Dan kunt u het webinar peerfeedback terugkijken.


 Te gast bij Uitgeverij Deviant: Tekster

30-12-2016

Tijdens een inspirerende ontmoeting bleek dat de effectieve schrijfdidactiek in Tekster, voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, overeenkomt met de aangeboden schrijfdidactiek in Starttaal, onze vernieuwende mbo-methode Nederlands. Sindsdien zijn Uitgeverij Deviant en Tekster vrienden en gaan zij samen de barricades op voor beter schrijfonderwijs.

Tijdens de NOT 2017 bundelen Uitgeverij Deviant en Tekster hun krachten.
Meer informatie


Bekijk het webinar over GRRIM en modeling terug

02-12-2016

Op dinsdag 29 november 2016 organiseerde Uitgeverij Deviant voor het eerst een webinar. Tijdens deze online bijeenkomst bespraken we hoe u met modeling en GRRIM uw leerlingen effectief instrueert. Heeft u het webinar gemist? Kijk dit webinar nu terug.


Vernieuwde instellingsexamens Nederlands

09-09-2016

Uitgeverij Deviant vernieuwt haar instellingsexamens Nederlands op 2F- en 3F-niveau. Elke vaardigheid wordt in deze vernieuwde instellingsexamens beoordeeld met rubrics. De oplevering van de instellingsexamens loopt uit omdat wij op basis van de feedback van scholen en externe deskundigen meer tijd inruimen om een extra inhoudelijke kwaliteitsslag te maken.
Meer informatie


Aanvullende materialen Starttaal

06-09-2016

Tijdens de zomervakantie heeft de redactie Nederlands hard gewerkt aan de aanvullende materialen bij de methode Starttaal. Op Studiemeter vindt u zowel op 2F- als 3F-niveau:
– thematoetsen per taalvaardigheid;
– het Starttaal Taalportfolio Nederlands;
– aangepaste antwoordmodellen bij de herziene druk van de B-delen;
– aangepaste aftekenkaarten bij de herziene druk van de B-delen;
– aangepaste antwoordmodellen bij de A-delen;
– aangepaste scheurbladen bij de B-delen.
Meer informatie