Ontwikkelingen rekenen binnen het vmbo

Ontwikkelingen rekenen binnen het vmbo

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de toekomst van de rekentoets in het vmbo. Wij begrijpen dat je hier vragen over hebt. Onze rekenredactie volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt je graag op de hoogte van belangrijke uitkomsten. Ook kunnen wij meedenken over de invulling van uw rekenonderwijs en het inzetten van onze rekenmethodes.

Op 5 februari jl. debatteerde de Tweede Kamer over de toekomst van de rekentoets. Voor het voorgezet onderwijs zijn twee moties aangenomen:

  • Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt de bestaande rekentoets afgeschaft.
  • Er komt een alternatief voor de rekentoets, zoals voorgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW).

Alternatieve invulling rekenen en rekentoets

De NVvW stelt  de volgende alternatieve invullingen voor:

  • In het vmbo wordt een nieuw examenvak ingevoerd onder de werktitel wiskunde 2F. De eisen van het nieuwe vak zijn gelijk aan de huidige eisen voor rekenen 2F.
  • De toetsing gaat veranderen: het eindcijfer van het vak Wiskunde 2F wordt opgebouwd uit de cijfers van een schoolexamen en een centraal examen. Voor het vmbo-bb geldt dat het mogelijk blijft om leerlingen te toetsen op examenniveau 2A.
  • Het huidige vak wiskunde blijft bestaan en krijgt de werktitel wiskunde+ .
ontwikkelingen rekenen vmbo

Hoe kunt u onze rekenmethodes (blijven) inzetten binnen uw lespraktijk?

Wij krijgen van scholen regelmatig de vraag hoe zij goed kunnen inspelen op de veranderingen binnen het vak rekenen en wiskunde met onze lesmethodes. Ons advies is om het vak wiskunde 2F aan te bieden zoals voorgesteld door het NVvW. Je kunt hiervoor de methodes Startrekenen (1F, 2F vo in combinatie met Startrekenen Online) blijven inzetten. De eisen voor wiskunde 2F zijn gelijk aan de huidige eisen voor rekenen 2F, onze methodes sluiten daarmee goed aan op de gestelde eindexameneisen.

Voor het nieuwe vak wiskunde 2F moet naast het eindexamen ook een schoolexamen worden afgenomen. Je kunt hiervoor de rekentoetsen inzetten die wij kosteloos aanbieden bij de methode Startrekenen.

Heb je vragen?

Heb je vragen over onze rekenmethodes en hoe je deze goed kunt inzetten binnen de lespraktijk? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail voorlichting@uitgeverij-deviant.nl of telefonisch via 033-4650831.