Innovatieve leermiddelen van Uitgeverij Deviant

Innovatieve leermiddelen van Uitgeverij Deviant

Technologische ontwikkelingen hebben het onderwijs de afgelopen jaren flink veranderd. Laptops en tablets zijn inmiddels niet meer uit de klas weg te denken. Als educatieve uitgeverij verkennen wij graag de digitale mogelijkheden binnen het onderwijs. Daarom ontwikkelen wij zelf digitale leermiddelen, zoals oefen- en toetsprogramma’s, niveautesten, examentrainers, apps en spraakherkenning. Doordat wij onze digitale leermiddelen geheel zelf ontwikkelen, is het voor ons mogelijk om lesstof en oefeningen te integreren tot een coherente digitale methode, en innovatieve oplossingen voor het onderwijs te bieden. Studiereader en onze educatieve games zijn hier een goed voorbeeld van.

Studiereader

 • Innovatieve digitale leeromgeving
 • Ontwikkeling samen met docenten, studenten en leerlingen
 • Een afwisselen lesprogramma
 • Inzicht in voortgang en leerdoelen
Meer over Studiereader

Startrekenen VR

 • Educatieve rekenapp om te variëren tijdens de les
 • Op verschillende niveaus in te zetten
 • Het inschatten van lengtes en hoogtes
 • Gratis bij Startrekenen Online

Meer over Startrekenen VR

Spraakherkenning

 • Training spreekvaardigheid Engels
 • Zelfstandig en interactief oefenen
 • Gerichte feedback voor de student of leerling
 • Gesimuleerde beroepssituaties
Meer over spraakherkenning
Spraakherkenning

Methodeonafhankelijke niveautesten

 • Nulmeting en voortgangsinstrument
 • Adaptieve werking en instelbaar
 • Overzichtelijk resultaat per waardigheid of domein
 • Uitslag biedt de basis voor het te bepalen vervolgtraject
Digitale leermiddelen: Methodeonafhankelijke niveautesten

Oefen- en toetsprogramma’s

 • Zelfstandig oefenen op alle niveaus
 • Vaste en herkenbare structuur
 • Afgeschermde eindtoetsen per onderdeel
 • Uitgebreide voortgangsmodule voor docent
Digitale leermiddelen: Oefen- en toetsprogramma's

Online examentrainers

 • Zelfstandig oefenen centraal examen
 • Oefenexamens op examenniveau
 • Gerichte feedback voor de leerling
 • Inzicht in aandachtspunten per klas
Digitale leermiddelen: Online examentrainers

Educatieve games

Meer over onze educatieve games
Digitale leermiddelen: Educatieve games