Innovatieve leermiddelen van Uitgeverij Deviant

Innovatieve leermiddelen van Uitgeverij Deviant

Technologische ontwikkelingen hebben het onderwijs de afgelopen jaren flink veranderd. Laptops en tablets zijn inmiddels niet meer uit de klas weg te denken. Als educatieve uitgeverij verkennen wij graag de digitale mogelijkheden binnen het onderwijs. Daarom ontwikkelen wij zelf digitale leermiddelen, zoals oefen- en toetsprogramma’s, niveautesten, examentrainers, apps en spraakherkenning. Doordat wij onze digitale leermiddelen geheel zelf ontwikkelen, is het voor ons mogelijk om lesstof en oefeningen te integreren tot een coherente digitale methode, en innovatieve oplossingen voor het onderwijs te bieden. De interactieve lesmethodes in Studiereader en onze educatieve games zijn hier een goed voorbeeld van.

Studiereader

 • Innovatieve digitale leeromgeving
 • Ontwikkeld samen met docenten en studenten
 • Een afwisselend lesprogramma
 • Inzicht in voortgang en leerdoelen
 • Slimme functionaliteiten voor online samenwerken en (peer)feedback
Meer over Studiereader

Startrekenen VR

 • Educatieve rekenapp om te variëren tijdens de les
 • Oefenen met rekenen in virtual reality
 • Op verschillende niveaus in te zetten
 • Het inschatten van lengtes en hoogtes en volgen van een routebeschrijving
 • Gratis bij Startrekenen Online

Meer over Startrekenen VR

Spraakherkenning

 • Training spreekvaardigheid Engels
 • Zelfstandig en interactief oefenen
 • Gerichte feedback voor de student
 • Gesimuleerde beroepssituaties
Spraakherkenning

Methodeonafhankelijke niveautesten

 • Nulmeting en voortgangsinstrument
 • Adaptieve werking en instelbaar
 • Overzichtelijk resultaat per vaardigheid of domein
 • Uitslag biedt de basis voor het te bepalen vervolgtraject
Digitale leermiddelen: Methodeonafhankelijke niveautesten

Oefen- en toetsprogramma’s in Studiemeter

 • Zelfstandig oefenen op alle niveaus
 • Vaste en herkenbare structuur
 • Afgeschermde eindtoetsen per onderdeel
 • Uitgebreide voortgangsmodule voor docent
Digitale leermiddelen: Oefen- en toetsprogramma's

Online examentrainers

 • Zelfstandig oefenen centraal examen
 • Oefenexamens op examenniveau
 • Gerichte feedback voor de student of leerling
 • Inzicht in aandachtspunten per klas
Digitale leermiddelen: Online examentrainers

Startrekenen 3D

 • Educatieve rekengame
 • Op 1F-, 2F- en 3F-niveau
 • Rekenopdrachten uit de dagelijkse praktijk
 • Gratis bij Startrekenen Online

Meer over Startrekenen 3D