De ontwikkeling van Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf

De ontwikkeling van Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf

Themafoto's-032

Redactieleden in overleg over de methode

Een rekenmethode is het eindproduct van een intensieve samenwerking tussen redactieleden, illustratoren, opmakers en de drukker. Om een beter beeld te krijgen van dit proces, nemen we een kijkje in de keuken bij de ontwikkeling van de nieuwe leerwerkboeken Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf deel A die Uitgeverij Deviant in september 2015 heeft uitgebracht.

De redactie

Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf zijn leerwerkboeken voor zwakkere rekenaars. Voor de ontwikkeling van de nieuwe methodes heeft de redactie rekenen zich daarom uitgebreid verdiept in leerlijnen voor deze doelgroep. Voor alle redacteuren was dit een intensief en leerzaam proces.

Behoeftes in kaart

Startrekenen Instap“Het uitgangspunt van de nieuwe methodes was de eerste uitgave van Startrekenen Vooraf”, vertelt onderwijskundige Marloes Kramer. “Uit feedback van gebruikers, enquêtes, schoolbezoeken en literatuuronderzoek werd duidelijk dat er ook vraag was naar een methode voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het niveau van deze methode. Daarom besloten we twee nieuwe methodes te schrijven: Startrekenen Instap en een volledig herziene uitgave van Startrekenen Vooraf, bestaande uit twee delen. Op basis van dit besluit begonnen we met het maken van de blauwdrukken.”

Schrijfproces

Redacteur Irene Lugten: “In een blauwdruk staat per hoofdstuk beschreven welke theorie in elk uitlegblok wordt behandeld en hoe de opdrachten eruit komen te zien. Als er een conceptblauwdruk ligt, vragen we daar feedback op van experts en vanuit het onderwijsveld. Als deze feedback is verwerkt, kan worden begonnen met het schrijfproces. Gedurende het gehele schrijfproces wordt er voornamelijk in duo’s samengewerkt, zodat inhoudelijke kwesties meteen worden besproken en er snel een knoop kan worden doorgehakt. Om ervoor te zorgen dat de theorie in de gehele Startrekenen methode dezelfde stijl heeft, stort één duo zich volledig op het schrijven van de theorie. Zodra we de eerste hoofdstukken af hebben, brengen we een proefkatern uit. Hierop vragen we feedback van docenten. Dat doen we onder andere door interactieve workshops over het proefkatern te organiseren.”

Denkstappen

Redacteur Cyriel Kluiters vult aan: “Bij het schrijven voor deze doelgroep is het heel belangrijk om in de uitleg geen enkele denkstap over te slaan. Tegelijkertijd mag het boek niet te dik worden en moet alles duidelijk en leesbaar blijven. Daarom wordt tijdens de eindredactie elke zin en elke opdracht nog eens goed tegen het licht gehouden.” Hoofdredacteur Jasper van Abswoude: “Zodra een uitlegblok af is, gaat een andere groep redactieleden aan de slag met het schrijven van de opdrachten. De onderwerpen van de opdrachten bedenken we in teamverband door middel van brainstormsessies. Tijdens het schrijven voorzien redactieleden elkaars werk voortdurend van feedback.

Wanneer zowel de theorieblokken als de opdrachten klaar zijn, worden ze voorzien van illustraties en wordt alle kopij opgemaakt. Dat is een belangrijk en omvangrijk onderdeel van het proces, aangezien we de stof heel visueel willen aanbieden. We willen deze doelgroep namelijk niet te veel afrekenen op hun beperkte taalvaardigheid.”

De illustrator

Stijlboek Startrekenen

In de stijlgids is de basisopmaak van het boek opgenomen.

De redactie werkt samen met verschillende illustratoren, onder wie Erwin Suvaal van CVIII Ontwerpers. Erwin: “Als er een nieuwe methode wordt ontwikkeld, krijg ik van de redactie een uitgebreide beschrijving van de methode opgestuurd. In samenspraak met de redactie kies ik vervolgens een tekenstijl die past bij de methode en de doelgroep. Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf zijn geschreven voor leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso. Deze leerlingen werken door hun lage rekenniveau vaak noodgedwongen met rekenmethodes voor het basisonderwijs, die er voor hen te kinderachtig uitzien. Daarom hebben we bewust gekozen voor een stijl die juist wel aansluit bij hun belevingswereld.

Duidelijk en herkenbaar

Voor elke illustratie krijg ik van de redactie een gedetailleerde beschrijving. Rekenillustraties moeten vooral duidelijk en herkenbaar zijn en in dienst staan van wat er wordt uitgelegd of bevraagd. We leven in een visueel tijdperk. Afbeeldingen maken de methode aantrekkelijker en zijn onmisbaar bij het inzichtelijk maken van vaardigheden.”

Illustratie

Een illustratie van Erwin Suvaal

De opmaker

Het opmaakbureau PrePressMediaPartners (PPMP) heeft de opmaak van Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf verzorgd. Niels Woudstra is teamleider digitale media bij PPMP. Niels: “Van de redactie ontvangen we een stijlgids met daarin de basisopmaak van het boek. Hierin zijn vaste stramienen opgenomen, zoals het lettertype, het kleurgebruik en de alineastijlen.

Creativiteit

Aan de hand van de stijlgids zetten wij de kopij voor het boek om in opgemaakte pagina’s. Met zelf opgestelde scripts zetten we de aangeleverde kopij automatisch om in een ruw opgemaakte versie, waarin de belangrijkste opmaakelementen zijn doorgevoerd. Daarna komt het aan op het creatieve deel, waarin we de opgaven en afbeeldingen passend op de pagina moeten krijgen. Als alle kopij is opgemaakt, passen we de huiscontrole toe. Hierbij controleren we op spelfouten en gaan we na of het vaste stramien is aangehouden. Vervolgens sturen we het bestand naar de redactie en wachten we de correcties af. Als alle correcties zijn doorgevoerd en het laatste bestand is geaccordeerd door de redactie en de verantwoordelijke uitgever, maken we een drukbestand voor Drukkerij Wilco.”

De Drukker

Drukkerij Wilco is gevestigd in Amersfoort en drukt alle boeken van Uitgeverij Deviant, waaronder de nieuwe leerwerkboeken van Startrekenen. Ook verstuurt Drukkerij Wilco de boeken naar de boekhandels en het Centraal Boekhuis. Van daaruit vinden de leerwerkboeken hun weg naar klaslokalen en schooltassen in het hele land.


Uitgeverij Deviant Magazine_coverUitgeverij Deviant Magazine

Dit artikel is afkomstig uit Uitgeverij Deviant Magazine van november 2015. Ben je benieuwd naar Uitgeverij Deviant Magazine? Stuur dan een e-mail naar info@uitgeverij-deviant.nl onder vermelding van ‘Abonneren Uitgeverij Deviant Magazine’.