Trainingsexamens: gerichte voorbereiding op het centrale rekenexamen

Trainingsexamens: gerichte voorbereiding op het centrale rekenexamen

Jack Nouwens en Jerry de Bruijn

Jack Nouwens en Jerry de Bruijn zijn twee gemotiveerde en ondernemende rekendocenten op ROC Zadkine in Rotterdam. In samenwerking met Uitgeverij Deviant hebben ze trainingsexamens ontwikkeld die studenten of leerlingen gericht voorbereiden op het centrale rekenexamen. “studenten of leerlingen vinden het fijn om te weten wat ze kunnen verwachten, waar ze op moeten letten en welke misstappen ze hebben gemaakt.”

Invoering rekenexamen uitgesteld

De invoering van het centrale rekenexamen voor het mbo, vmbo en havo is opnieuw uitgesteld. Jerry’s frustratie is bijna tastbaar: “Landelijk zouden veel studenten of leerlingen op dit moment geen eerlijke kans hebben gehad als ze nu het rekenexamen moesten afleggen, maar wij zagen samen met onze studenten of leerlingen vol vertrouwen het examen tegemoet. Voor ons is het een klap.” Jack vult zijn collega aan: “Examenuitstel betekent dat vmbo-scholen voorlopig nog geen reden hebben om hun rekenonderwijs op orde te brengen. Daardoor blijven er op roc’s veel studenten met een rekenachterstand binnenstromen.”

De grootste valkuilen rekenexamen

Wat het uitstel van het verplichte rekenexamen in ieder geval duidelijk maakt, is dat veel scholen er nog keihard aan moeten werken om de studenten of leerlingen op het vereiste uitstroomniveau te krijgen. Door de resultaten en uitwerkingen van hun studenten of leerlingen op de vrijgegeven CITO-examens te analyseren, werd voor Jack en Jerry bevestigd dat alleen kunnen rekenen niet voldoende is om een rekenexamen goed te maken. Ook het analytisch vermogen, de taalkundige ontleding en de terminologie spelen een grote rol.

“Door directe feedback ontstaat inzicht en kunnen studenten of leerlingen het rekenproces direct verbeteren.”

Jerry: “Vandaar dat we op het idee kwamen om trainingsexamens te ontwikkelen. In een trainingsexamen laten we veel probleemvragen uit de CITO-examens terugkomen, zodat studenten of leerlingen dezelfde fouten een volgende keer niet opnieuw maken.

Examentrainer Jerry de Bruijn

Jerry de Bruijn

Om de studenten of leerlingen daarnaast zo vertrouwd mogelijk te maken met het officiële examen, hebben we de trainingsexamens qua aantal vragen, tijdsduur en vormgeving zoveel mogelijk op de echte examens laten lijken. Wel hebben we de examens over de gehele linie iets moeilijker gemaakt. Want als je wat moeilijker traint, ervaar je het examen zelf als makkelijker. Dat zijn de doelen: zéér goed voorbereiden, en mentaliteit kweken!”

Feedbackmodel: Realistische afname, Concrete analyse en Directe feedback

“De trainingsexamens zijn gekoppeld aan een door ons ontwikkeld feedbackmodel: het RCD-model”, vertelt Jerry. RCD staat voor Realistische afname, Concreet analyseren en Directe feedback. Jerry: “Het idee is dat de trainingsexamens zo realistisch mogelijk worden afgenomen, dat de docent ze vervolgens zo concreet mogelijk analyseert en dat de student of leerling tot slot directe terugkoppeling krijgt op wat hij heeft gedaan. Door directe feedback ontstaat inzicht en kunnen studenten of leerlingen het rekenproces direct verbeteren.”

“Zéér goed voorbereiden en mentaliteit kweken. Dat zijn de doelen!”

Examentrainer Jack Nouwens

Jack Nouwens

Toepassing van de trainingsexamens

Jack: “Het beste zet je de trainingsexamens ongeveer één periode voor het einde van het voorbereidingstraject op het examen in, omdat het niveau van de trainingsexamens iets hoger ligt. De trainingsexamens kunnen ideaal worden ingezet in combinatie met de Examencoach Rekenen en de methodeonafhankelijke eindtoetsen (MOET) van Uitgeverij Deviant. Door deze middelen gecombineerd in te zetten, weet je zeker dat de studenten of leerlingen zeer goed voorbereid aan de examens beginnen. Op deze locatie van ROC Zadkine vullen we op deze manier een volledige periode van tien weken in met enkel examentraining. Bij de trainingsexamens worden statistische gegevens geleverd, zodat de docent vooraf al ziet wat de lastige vragen van het examen zijn. Daarnaast is er een handleiding beschikbaar waarin de toepassing van het RCD-model uitgebreid staat beschreven.”

Hogere motivatie

De studenten of leerlingen die al met de trainingsexamens gewerkt hebben, zijn erg enthousiast. Jerry: “studenten of leerlingen vinden het fijn om te weten wat ze kunnen verwachten, waar ze op moeten letten en welke misstappen ze hebben gemaakt. De afname van de trainingsexamens dient bij voorkeur één of twee keer te gebeuren door een andere dan de eigen docent. Dit heeft twee voordelen: allereerst worden opgaven vaak op een andere manier besproken en dit komt veel studenten of leerlingen ten goede. Ten tweede heeft het inzetten van een onbekende docent bij een examentraining een psychologisch effect. De studenten of leerlingen denken: deze school neemt ons echt serieus.” Jack: “De trainingsexamens dragen er uiteindelijk aan bij dat studenten of leerlingen vertrouwd raken met de werkwijze en omstandigheden, zodat ze de examens met minder angst ingaan. Dit zorgt ook voor meer motivatie: dankzij de directe feedback weet de student of leerling precies welke onderdelen extra aandacht nodig hebben om het examen te halen.”


Examentips van Jack en Jerry

  • Besteed veel aandacht aan de basis van het rekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, basisbreuken en procenten. Als studenten of leerlingen dit goed kunnen, hebben ze al ongeveer 15 examenvragen goed. Zo’n goede start geeft een boost aan het zelfvertrouwen.
  • Laat alleen studenten of leerlingen die eraan toe zijn het examen doen. Een negatieve ervaring werkt langer door dan een positieve. 
  • Analyseer de trainingsexamens nauwkeurig en geef gerichte feedback, zodat de leerling precies weet waar hij nog aan moet werken. 
  • Laat de studenten of leerlingen de uitwerkingen per opgave nauwkeurig noteren, zodat zij in de nabespreking precies kunnen zien wat er goed ging en wat er niet goed ging.
  • Bespreek het trainingsexamen bij voorkeur nog dezelfde dag, zodat de student of leerling het examen nog vers in het geheugen heeft.

Uitgeverij Deviant Magazine_coverUitgeverij Deviant Magazine

Dit artikel is afkomstig uit Uitgeverij Deviant Magazine van november 2015. Ben jw benieuwd naar Uitgeverij Deviant Magazine? Stuur dan een e-mail naar info@uitgeverij-deviant.nl onder vermelding van ‘Abonneren Uitgeverij Deviant Magazine’.