Zo werken wij

Zo werken wij

Bij de ontwikkeling van onze methodes gaan we uit van de meest recente wet- en regelgeving in het onderwijs. Het ontwikkelen van passende en geschikte methodes is alleen mogelijk wanneer je op de hoogte bent van behoeftes en recente ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarom hechten wij veel waarde aan rechtstreeks en persoonlijk contact met docenten. Om dit contact tot stand te brengen en te houden, organiseren wij kosteloze bijeenkomsten en gaan wij op scholen langs voor voorlichtingen of didactische workshops.

Om de kwaliteit van onze leermiddelen zo goed mogelijk te kunnen borgen, ontwikkelen wij al onze lesmethodes helemaal zelf. Hierbij is de lespraktijk leidend. De didactische keuzes die wij maken, komen tot stand in samenspraak met docenten. Hiervoor betrekken we docenten door middel van pilots en evaluatieonderzoek in het ontwikkelproces van de methodes. Zo zorgen we ervoor dat onze lesmethodes niet alleen naadloos aansluiten op de exameneisen, maar ook op de wensen en behoeften uit het werkveld.

Geeltjessessie Uitgeverij Deviant