Passende perspectieven praktijkonderwijs

Passende perspectieven praktijkonderwijs

Passende perspectieven praktijkonderwijs van het SLO biedt leerroutes voor taal en rekenen, gericht op de verschillende uitstroomprofielen in het praktijkonderwijs (PrO). Het doel is om te zorgen dat elke leerling een leerroute krijgt aangeboden die past bij zijn of haar mogelijkheden. Er zijn leerroutes voor leerlingen die doorstromen naar het mbo, de loonvormende arbeid, de beschermde arbeid en arbeidsmatige dagbesteding. 

passende perspectieven praktijkonderwijsLeerdoelen
De leerdoelen in onze leerwerkboeken voor het praktijkonderwijs zijn gebaseerd op deze Passende perspectieven voor het praktijkonderwijs. In het aanvullende lesmateriaal bij onze methodes bieden wij  een toelichting op de leerdoelen gekoppeld aan de verschillende leerroutes, hierdoor kunnen docenten binnen de leerroutes eenvoudig keuzes maken in het aan te bieden lesmateriaal. Meer informatie over de Passende perspectieven vind je op https://slo.nl/thema/meer/passende/pro/

Recht doen aan verschillen
Ons lesmateriaal voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap is erop gericht om leerlingen verder te helpen op weg naar een kansrijke toekomst. Om docenten te helpen bij het differentiëren in de klas ontwikkelen wij voor elk vak lesmateriaal op verschillende niveaus. Op die manier kan je elke leerling een aansprekend en haalbaar lesprogramma bieden. Voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels bieden wij zelfs doorlopende leerlijnen van onder 1F/A1 tot en met 1F/A2-niveau voor leerlingen in het praktijkonderwijs met de ambitie een 1F-diploma te halen of door te stromen naar niveau 1 van het mbo.