Passende perspectieven bij Startrekenen Vooraf

Passende perspectieven bij Startrekenen Vooraf

Passende perspectieven praktijkonderwijs van het SLO biedt leerroutes voor taal en rekenen, gericht op de verschillende uitstroomprofielen in het praktijkonderwijs (PrO). Het doel is om te zorgen dat elke leerling een leerroute krijgt die past bij zijn mogelijkheden. Er zijn leerroutes voor leerlingen die doorstromen naar het mbo, de loonvormende arbeid en de beschermde arbeid.

Koppeling leerdoelen aan leerroutes

Uitgeverij Deviant heeft bij de methode Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F leerdoelenlijsten beschikbaar. In het document ‘Passende perspectieven bij Startrekenen Vooraf’ zijn deze leerdoelen gekoppeld aan de leerroutes uit het document ‘Passende perspectieven praktijkonderwijs – Leerroutes rekenen’. Hierdoor kan een docent binnen een van deze leerroutes eenvoudig keuzes maken in het aan te bieden lesmateriaal uit Startrekenen Vooraf.

Document ‘Passende perspectieven bij Startrekenen Vooraf’ beschikbaar op Studiemeter

Het document ‘Passende perspectieven bij Startrekenen Vooraf’ is op Studiemeter te vinden bij de Links & downloads van Startrekenen (bij de docentenhandleiding van Startrekenen Vooraf). Heb jevragen over de inzet van het document, neem dan contact op met de rekenredactie via 033-4650831 of rekenen@uitgeverij-deviant.nl.

Meer informatie over de publicatie ‘Passende perspectieven’ is te vinden op passendeperspectieven.slo.nl.