Recht doen aan verschillen tussen leerlingen

Recht doen aan verschillen tussen leerlingen

PrO en vsoUitgeverij Deviant ontwikkelt al jaren succesvolle lesmethodes Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap voor leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Met hart voor het onderwijs willen wij samen met onderwijsinstellingen en docenten een bijdrage leveren aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Ons methodeaanbod voor leerlingen met een speciale leerbehoefte:

•  niveautesten Nederlands, rekenen en Engels waarmee u het start- en voortgangsniveau kunt meten;
•  leerwerkboeken per niveau met heldere en beknopte theorie, duidelijke voorbeelden en afwisselende opdrachten;
•  oefen- en toetsprogramma’s waarmee de leerling zelfstandig oefent met de theorie uit de leerwerkboeken;
•  een educatieve game en een VR-app voor een afwisselende rekenles;
•  het kaartspel Spraakwater om op een interactieve manier de gespreksvaardigheid te oefenen.

Methodeaanbod Nederlands    Methodeaanbod rekenen    Methodeaanbod Engels    Methodeaanbod burgerschap


Voorlichting of workshop op locatie

Onze voorlichters komen graag gratis bij u op school langs voor een voorlichting of didactische workshop over onze methodes.

Voorlichting aanvragen   Workshop aanvragen
Startrekenen VR: leren rekenen met virtual reality
Sommige rekenkundige onderwerpen zijn lastig te begrijpen vanuit een boek of instructievideo. Met name het domein Meten en Meetkunde heeft veel onderwerpen die duidelijker worden als je ze ervaart. In de app Startrekenen VR komen deze onderwerpen aan bod. Meer informatie