Rekenniveau 2A: handleidingen, oefenmateriaal en oefenexamens

Rekenniveau 2A: handleidingen, oefenmateriaal en oefenexamens

In 2015-2016 is het rekenniveau 2A geïntroduceerd. Uitgeverij Deviant biedt diverse materialen om uw leerlingen voor te bereiden op het rekenexamen 2A:

  • handleidingen 2A bij de leerwerkboeken Startrekenen 2F vo en Startrekenen 2F mbo;
  • 2A-niveaus in Startrekenen Online;
  • oefenexamens 2A in Examencoach rekenen;
  • methodeonafhankelijke eindtoets 2A.

rekenniveau 2AWat is het 2A-niveau?

Voor sommige studenten of leerlingen van vmbo-bb, entreeopleidingen en mbo-niveau 2 is het rekenexamen op 2F-niveau ook na goed rekenonderwijs te moeilijk. Voor die studenten of leerlingen is er een nieuw examenniveau geïntroduceerd: 2A. Het is de bedoeling dat het rekenonderwijs gericht blijft op het 2F-niveau. Pas als blijkt dat het 2F-niveau voor een student of leerling niet haalbaar is, mag hij het rekenexamen 2A maken.

De exameneisen van het rekenexamen 2A worden beschreven in een addendum bij de Syllabus rekenen 2F en 3F.

Handleidingen 2A bij leerwerkboeken

Op Studiemeter staan 2A-handleidingen bij de leerwerkboeken op 2F-niveau: Startrekenen 2F vo en Startrekenen 2F mbo. In de handleidingen staat beschreven wat het 2A-niveau inhoudt, hoe u met dit examenniveau kunt omgaan en hoe u onze methodes optimaal kunt inzetten in rekenonderwijs leidend naar het examen op 2A-niveau.

2A-niveaus Startrekenen Online

Aan Startrekenen Online is zowel bij 2F vo als bij 2F mbo een rekenniveau 2A toegevoegd. Dit niveau overlapt grotendeels het bijbehorende 2F-niveau: de 2A-overstijgende opgaven zijn geschrapt en er is een aantal specifieke 2A-opgaven toegevoegd. De 2A-routes bevatten ook aparte oefen- en eindtoetsen, waarin de vaardigheden worden getoetst die in het 2A-examen voorkomen. De 2A-routes in Startrekenen Online zijn voor studenten of leerlingen verborgen, totdat de docent deze niveaus voor hen zichtbaar maakt.

Meer informatie over Startrekenen Online

Oefenexamens 2A Examencoach

In Examencoach rekenen zijn twee oefenexamens en een proefexamen op rekenniveau 2A beschikbaar om studenten of leerlingen voor te bereiden op het rekenexamen 2A. De examens zijn gebaseerd op de beschikbare voorbeeldexamens en het addendum bij de Syllabus rekenen 2F en 3F.
Meer informatie over Examencoach Rekenen

Methodeonafhankelijke eindtoets 2A

In de methodeonafhankelijke eindtoets (MOET) op 2A-nvieau worden de vier rekendomeinen geïntegreerd getoetst. De MOET wordt op papier afgenomen, zodat ook de berekeningen kunnen worden beoordeeld en nabesproken.