Schokland in Studiereader

Schokland in Studiereader

Verdiepende mbo-methode burgerschap in interactieve vorm

Voor schooljaar 2020-2021 verschijnt de methode Schokland ook in Studiereader. Studiereader is de interactieve online leeromgeving van Uitgeverij Deviant. Schokland in Studiereader combineert de inhoud en didactiek van de werkboeken met de voordelen van online onderwijs. De methode is vooral geschikt voor docenten en studenten die veel online willen werken.

Pakketten voor effectief interactief leren

Schokland in Studiereader bieden we aan als startpakket, gericht op het verbinden van online en offline leren. Hieronder kun je door de inhoud van het startpakket bladeren.

De inhoud en mogelijkheden van het startpakket

Schokland in Studiereader
Online methode

Schokland in Studiereader

In Schokland in Studiereader leren studenten de wereld om zich heen te begrijpen en kritisch naar de maatschappij te kijken aan de hand van actuele casussen en uitgebreide theorie.

Wat kenmerkt de methode?

Variatie in de les door afwisseling in online en offline leren
In het Schokland Handboek maken studenten kennis met de theorie. Ze verwerken de lesstof vervolgens online in het interactieve werkboek in Studiereader. Daarnaast kunnen de studenten extra oefenen in het handige oefen- en toetsprogramma Schokland Online.

Handige hulpmiddelen altijd bij de hand
Studenten beschikken over handige hulpmiddelen om de lesstof te begrijpen en opdrachten te maken. Zo zijn er geanimeerde uitlegvideo’s over lastige onderwerpen, tools om zelf vragen na te kijken en een uitgebreide nieuwsrubriek. Daarnaast kunnen de studenten stapsgewijs aan de slag met uitdagende portfolio-opdrachten.

Minder nakijkwerk voor de docent, meer zelfstandigheid voor studenten
Studenten krijgen direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen zelf antwoorden nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden. Hierdoor hebben studenten direct inzicht in gemaakte fouten, kunnen zij deze fouten verbeteren en zijn ze actief betrokken bij hun leerproces.

Direct inzicht in de voortgang en resultaten van studenten
Het handige docentenportaal geeft direct inzicht in de voortgang en resultaten van studenten. Zo kan de docent zien met welke burgerschapsonderwerpen en vaardigheden zijn studenten moeite hebben en aan welke onderwerpen hij tijdens zijn lessen extra aandacht moet besteden.

Schokland Handboek
Theorie in boekvorm

Schokland Handboek

In het Schokland Handboek vinden studenten de theorie die ze nodig hebben om de opdrachten in de online methode te maken. Vanuit de online methode wordt verwezen naar de theorie in het handboek. 

Het Schokland Handboek biedt theorie bij alle dimensies van het vak burgerschap. De theorie in het handboek wordt verduidelijkt met infographics, foto’s, krantenartikelen en cartoons. In aparte verdiepingskaders wordt extra, verdiepende theorie aangeboden. 

Meer informatie over het handboek

Schokland Online
Online oefenen en toetsen

Schokland Online

Schokland Online is een online oefen- en toetsprogramma bij de methode en biedt studenten de mogelijkheid zelfstandig te oefenen met de lesstof. Het bevat per thema kennisoefeningen en bronnenoefeningen. Elke dimensie wordt afgesloten met een eindtoets. De oefeningen en toetsen worden automatisch nagekeken en zijn direct inzichtelijk voor zowel student als docent.

Meer informatie over Schokland Online

De Nieuwsrubriek
Online hulpmiddel voor actualiteiten in de klas

De Nieuwsrubriek

Met de Nieuwsrubriek heb je een handig hulpmiddel om actualiteiten in de burgerschapslessen te bespreken en leerlingen na te laten denken over wat er in de wereld gebeurt.

De Nieuwsrubriek bestaat uit de volgende online componenten:

1. De nieuwstest
Een wekelijkse quiz met vragen over nieuws en achtergronden waarmee je kunt testen of jouw leerlingen het nieuws hebben gevolgd.

2. De poll van de week
Een wekelijkse stelling, dilemma of vraag over een actueel onderwerp. Als de leerlingen de poll hebben ingevuld, kunnen zij de uitslag van hun klas vergelijken met die van de school en het hele land.

3. Nieuwslessen
Een keer per jaar verschijnt er een uitgebreide nieuwsles over een onderwerp dat langere tijd veel in het nieuws is. De nieuwslessen bestaan uit een docenteninstructie en werkbladen voor leerlingen.

Meer informatie over de Nieuwsrubriek