Servicekaternen Startrekenen 2F en 3F

Servicekaternen Startrekenen 2F en 3F

Speciaal voor docenten, studenten en leerlingen die met de methode Startrekenen werken, zijn door Uitgeverij Deviant servicekaternen op 2F- en 3F-niveau ontwikkeld. Deze servicekaternen bevatten theorie, voorbeelden en aanvullend oefenmateriaal gericht op de nieuwe inzichten uit de ‘Syllabus rekenen 2F en 3F vo en mbo’, ontwikkeld door het College voor Toetsen en Examens (www.hetcvte.nl). Met de servicekaternen sluiten de leerwerkboeken volledig aan bij de examenstof op 2F- en 3F-niveau.

Inhoud servicekaternen

Het referentiekader rekenen laat bij enkele onderwerpen ruimte voor interpretatie. De ‘Syllabus rekenen 2F en 3F vo en mbo’ geeft duidelijkheid over hoe deze onderwerpen in het nieuwe rekenexamen kunnen worden getoetst. In de servicekaternen komen deze onderwerpen aan bod met theorie, voorbeelden en aanvullend oefenmateriaal.

Voorbeelden van deze onderwerpen zijn:

– het berekenen van de oppervlakte van een driehoek;Servicekatern 2F mbo
– het berekenen van de oppervlakte van een cirkel als de formule is gegeven;
– het met een rekenmachine berekenen van wortels en kwadraten.

De nieuwe syllabus schrijft ook een uitbreiding voor van het aantal opgaven in het rekenexamen dat zonder rekenmachine moet worden gemaakt. Over het algemeen is het niveau van dit type opgaven iets hoger dan in de voorgaande jaren. In het nieuwe rekenexamen komen ook enkele contextopgaven waarbij het gebruik van een rekenmachine niet is toegestaan. De examentraining van de servicekaternen bevat daarom veel opdrachten zonder rekenmachine.

Servicekatern 3FBeschikbaarheid servicekaternen

Uitgeverij Deviant stelt de servicekaternen op drie manieren beschikbaar:

РDe servicekaternen zijn opgenomen in de nieuwe oplage van de leerwerkboeken Startrekenen 2F mbo en Startrekenen 3F.
– De servicekaternen zijn opgenomen in Startrekenen Online binnen de niveaus 2F vo (paarse leerwerkboeken), 2F mbo (rode leerwerkboeken) en 3F (zeeblauwe leerwerkboeken).
– De servicekaternen zijn voor docenten, studemten en leerlingen kosteloos te downloaden via Studiemeter.