Starttaal Compact in Studiereader

Starttaal Compact in Studiereader

Effectieve methode Nederlands voor BBL en verkorte trajecten in interactieve vorm

In de online methode Nederlands Starttaal Compact in Studiereader oefenen studenten in overzichtelijke taken met alle taalvaardigheden. Aan de hand van opbouwopdrachten werken studenten stap voor stap toe naar examenopdrachten. Studenten gaan in deze methode voornamelijk zelfstandig aan de slag met concrete leerdoelen.

Starttaal Compact in Studiereader ervaren?

Starttaal Compact in Studiereader

Vraag een online demo aan!

Startpakket voor effectief interactief leren

We bieden Starttaal Compact in Studiereader aan in een startpakket dat online en offline leren echt aan elkaar verbindt. Blader hieronder door inhoud van het startpakket.

De inhoud en mogelijkheden van het startpakket

Starttaal Compact in Studiereader
Online methode

Starttaal Compact in Studiereader

In deze interactieve methode werken studenten aan de hand van concrete leerdoelen zelfstandig toe naar het examen.

Wat kenmerkt de methode?

Heldere leerdoelen en formatieve eindopdracht
In de oriëntatiefase van elke taak activeren studenten voorkennis en brengen zij hun leerdoelen in kaart. Studenten maken alleen de opdrachten die samenhangen met de leerdoelen die zij nog niet beheersen. Door het maken van formatieve eindopdrachten gaan studenten na in hoeverre ze een bepaalde vaardigheid al beheersen en bepalen ze met de docent de logische vervolgstappen.

Zelfstandig toewerken naar het examen
Studenten kijken eigen antwoorden na, geven elkaar feedback en maken een beslistoets als ze de lesstof aantoonbaar beheersen.

Meer tijd voor individuele begeleiding
Doordat de docent weinig nakijkwerk heeft en volledig inzicht heeft in de voortgang en veelgemaakte fouten, heeft hij meer tijd voor het uitleggen van moeilijke lesstof en begeleiden van studenten.

Zakelijk en werkgerelateerd
De methode heeft een zakelijke uitstraling en biedt uitleg, voorbeelden en opdrachten in een werkgerelateerde context.

Starttaal Compact Online
Online oefenen

Starttaal Compact Online

Starttaal Compact Online biedt studenten extra materiaal waarmee zij zelfstandig kunnen oefenen met  leesvaardigheid, luistervaardigheid, werkwoordspelling en algemene spelling. Ook vinden zij hier fragmenten bij het handboek. 

Starttaal Compact Handboek
Theorie in boekvorm

Nederlands BBLStarttaal Compact Handboek

In het Starttaal Compact Handboek vinden studenten de theorie die ze nodig hebben om de opdrachten in de online methode te maken. Vanuit de online methode wordt verwezen naar de theorie in het handboek.

Het handboek biedt naast de toelichtingen op alle basisbegrippen ook verduidelijkende voorbeelden en handige stappenplannen voor elke taalvaardigheid. Achterin het boek staan overzichten met vaste voorzetsels en lastige werkwoorden.

Meer informatie over het handboek

Aanvullend materiaal

Examencoach Nederlands

Binnen het startpakket Starttaal Compact in Studiereader hebben studenten toegang tot Examencoach Nederlands. Deze digitale examentrainer bereidt studenten voor op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt binnen één pakket examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Per niveau bevat Examencoach Nederlands vijf oefenexamens en twee proefexamens.

Meer informatie over Examencoach Nederlands

 

De Taalniveautest

De Taalniveautest (TNT) is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een leerling of student vast te stellen. De test kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. Het resultaat is een score per deelvaardigheid.

Meer informatie over de TNT

 

 

Starttaal Extra

De werkboeken Starttaal Extra op 2F- en 3F-niveau bieden aanvullend offline lesmateriaal bij de theorie en opdrachten bij Starttaal Compact in Studiereader. Vanuit de opdrachten in Studiereader wordt verwezen naar opdrachten in het werkboek en andersom. Op die manier verbinden wij online en offline leren met elkaar. Hierdoor krijgen zowel de docent als student meer inzicht in het leerproces en het leereffect.