Starttaal Instap: nieuwe methode Nederlands

Starttaal Instap: nieuwe methode Nederlands

Geplaatst op: 12-01-2018

Starttaal Instap is de nieuwe methode Nederlands voor leerlingen in het praktijkonderwijs en vso. De methode wordt speciaal ontwikkeld voor leerlingen die de lesstof in VIA Vooraf – Op weg naar 1F nog niet aankunnen en meer tijd en kleinere stappen nodig hebben om basisvaardigheden taal aan te leren.

Starttaal Instap zal uit twee leerwerkboeken bestaan: deel A en deel B. In de leerwerkboeken staan functionele taaltaken in een betekenisvolle context centraal. Deel A verschijnt voor schooljaar 2018-2019 en biedt generieke taaltaken om basisvaardigheden taal in te oefenen. Deel B verschijnt voor schooljaar 2019-2020 en biedt de ingeoefende basisvaardigheden taal uit deel A in sectorgerichte context.

Kenmerken van Starttaal Instap

  • overzichtelijke, aantrekkelijke en rustige opmaak
  • functionele afbeeldingen
  • toegepaste taalverzorging, dus geen zinsontleding of ingewikkelde spellingsonderwerpen
  • gecombineerde taalvaardigheden
  • extra aandacht voor woordenschat
  • elke taak opgebouwd volgens het VUT-model: voorbereiden, uitvoeren en terugkijken
Proefkatern aanvragen