Op zoek naar een nieuwe mbo-methode Nederlands? Kies dan voor Starttaal!

Op zoek naar een nieuwe mbo-methode Nederlands? Kies dan voor Starttaal!

Starttaal is de nieuwe mbo-methode Nederlands van Uitgeverij Deviant. De methode combineert een cursorische aanpak binnen aansprekende thema’s met examentraining. Starttaal is ontwikkeld voor mbo-leerlingen die een beroepsopleidende leerweg volgen en aan het einde van hun opleiding examen op 2F- of 3F-niveau moeten doen.

Ik wil graag:

Meer informatie     Een gratis voorlichting     Een gratis kennismakingspakket

Leerwerkboeken

Starttaal bestaat voor zowel 2F- als 3F-niveau uit twee leerwerkboeken: deel A en deel B. In deze leerwerkboeken oefent de leerling met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Theorie, voorbeelden en opdrachten worden in de leerwerkboeken na elkaar aangeboden.

Deel A Deel B
■ taalvaardigheden oefenen in betekenisvolle en functionele context ■ examentraining per taalvaardigheid
■ cursorische aanpak binnen aansprekende thema’s ■ ingekorte theorie uit deel A
■ van begeleid naar zelfstandig oefenen ■ oefenen met meerkeuzevragen, matrixvragen en casusvragen
■ structurele aandacht voor zelfreflectie en peerfeedback ■ efficiënt leren omgaan met tijdsdruk en toegestane hulpmiddelen
■ formatieve en summatieve thematoetsen ■ oefenexamens voor CE en IE’s
■ voorwaardelijk voor examentraining in deel B

Starttaal is een evidence informed methode