Starttaal in Studiereader

Starttaal in Studiereader startpakketStarttaal in Studiereader

Effectieve BOL-methode Nederlands in interactieve vorm

Starttaal in Studiereader combineert een cursorische aanpak binnen aansprekende thema’s en uitgebreide examentraining. Deze methode is vooral geschikt voor studenten en docenten in BOL-opleidingen die relatief veel contacturen Nederlands hebben en vooral online willen werken.

Pakketten voor effectief interactief leren

We bieden Starttaal in Studiereader aan in pakketten die online en offline leren echt aan elkaar verbinden. Hieronder kunt u door de inhoud van de pakketten bladeren.

De vele mogelijkheden van de pakketten

Starttaal in Studiereader
Online methode

Starttaal in Studiereader

In Starttaal in Studiereader faciliteren we bewezen effectieve didactiek, zoals procesgericht en samenwerkend leren en de inzet van peerfeedback. Uw studenten gaan in deze interactieve methode aan de slag met theorie, opdrachten en uitlegvideo’s en werken aan concrete leerdoelen.

Minder nakijkwerk voor u, meer eigenaarschap bij uw studenten.


Studenten zien bij meerkeuze en gesloten vragen direct of een antwoord goed of fout is. Zij kunnen vragen verbeteren door ze opnieuw te maken. Open vragen kunnen ze zelf nakijken met behulp van voorbeeldantwoorden. Hierdoor zijn uw studenten meer betrokken bij hun eigen leerproces.

Meerkeuzevraag zelf nakijken. Open vraag zelf nakijken.

Altijd inzicht in de voortgang en resultaten van uw studenten.

U heeft via het docentenportaal in Studiereader continu inzicht in gemaakt werk en resultaten. Zo kunt u live zien met welke opdrachten uw studenten bezig zijn, overzicht houden over de voortgang van uw klas(sen) per methode, thema, hoofdstuk op opdracht. Ook kunt u in het docentenportaal alle uitwerkingen en antwoorden van uw studenten bekijken en van feedback voorzien.

Studenten geven elkaar online feedback en hebben inzicht in hun voortgang en leerproces.

In Studiereader kunnen studenten elkaars schrijfproducten van feedback voorzien en zo het product van de ander en van zichzelf verbeteren.

ViaStarttaal Online
Online oefenen

ViaStarttaal OnlineViaStarttaal Online

Studenten kunnen de opgedane kennis zelfstandig en op hun eigen niveau oefenen in het oefen- en toetsprogramma ViaStarttaal Online. Ook kunnen zij zich zelfstandig voorbereiden op het centraal examen.

Studenten trainen online zelfstandig taalverzorging en lees- en luistervaardigheid.


ViaStarttaal Online traint de volgende onderdelen van de taalverzorging:
· stijl
· grammatica
· spelling
· werkwoordspelling
· woordenschat
· spreekwoorden/uitdrukkingen

Meer informatie

Studenten werken binnen een vaste structuur toe van een instaptoets naar een eindtoets.

Studenten werken in een vaste structuur waarin alle basale taalvaardigheden aan bod komen naar een eindtoets. · Instaptoets, waarmee de student vrijstellingen kan verwerven voor één of meer oefeningen · Oefeningen per onderwerp · Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt · Oefeneindtoets, waarmee de student na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets · Eindtoets, die door de docent moet worden vrijgegeven. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen. Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de student opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Mogelijkheden voor differentiatie: uw studenten oefenen op eigen niveau.

Studenten werken in ViaStarttaal Online op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging. ViaStarttaal Online kent vijf niveaus:
· Op weg naar 1F: voor leerlingen in PrO, Entreeopleidingen en VM2-trajecten
· 1F: meestal het startprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2
· 2F: het eindprogramma voor Entreeopleidingen en mbo-niveau 2 en 3
· 3F: het eindprogramma voor mbo-niveau 4
· 4F: het verrijkingsprogramma voor mbo-niveau 4

De student heeft voortdurend inzicht in zijn eigen voortgang. U kunt de resultaten van de oefeningen en toetsen inzien via een zeer uitgebreide resultatenmodule.
Meer informatie 

Inclusief digitale examentrainer.

Binnen het combipakket Starttaal in Studiereader heeft u toegang tot Examencoach Nederlands. Deze digitale examentrainer bereidt studenten in entreeopleidingen en het mbo voor op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt binnen één pakket examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren.

Meer informatie

Starttaal Extra
Oefenen in werkboeken

Starttaal Extra (optioneel)

Om een goede balans te vinden tussen online en offline leren bieden we Starttaal Extra aan: werkboeken op 2F- en 3F-niveau. Deze werkboeken stellen u in staat om afwisselend online en offline te werken met uw klas.

Variatie in de les door afwisseling in online en offline leren.


De werkboeken zet je in naast Starttaal in Studiereader. Door zowel online als offline te werken, bereiden studenten zich op een afwisselender en uitdagender manier voor op het centraal examen en de instellingsexamens Nederlands.

Extra oefenen met lezen, taalverzorging en schrijven.

In deel 1 van het werkboek oefenen studenten met de vaardigheden lezen, taalverzorging en schrijven. Deze opdrachten zijn een aanvulling en een extra oefenmogelijkheid bij de lesstof in Starttaal in Studiereader. Bij de opdrachten in het werkboek staan verwijzingen naar uitleg in Starttaal in Studiereader.

Bekijk het extra oefenen eruit ziet in Starttaal Extra 2F

Taalvaardigheden toepassen in beroepsgerichte context.

In deel 2 van het werkboek komen verschillende taalvaardigheden in een beroepsgerichte context aan bod. Uw studenten leren over het gebruiken van taal in situaties rond  solliciteren, professioneel werken en samenwerken met collega’s.

Meer tekstbegrip door het lezen van teksten volgens de principes van close reading.

In deel 3 van het werkboek gaan studenten aan de slag met het lezen van gevarieerde, complexere en verhalende teksten. Door deze teksten in drie rondes te lezen, leren ze de teksten op een dieper niveau. Door na elke leesronde vragen te beantwoorden, duiken ze steeds dieper de tekst in. Daarbij lezen ze teksten met de pen in de hand; ze plaatsen aantekeningen en markeringen bij en in de tekst plaatst. Door op deze manier met een tekst om te gaan lezen ze actiever en zullen ze de tekst beter begrijpen. Daarmee doen ze vaardigheden op die ze ook bij andere vakken kunnen inzetten.