Lesmateriaal in Studiemeter

Lesmateriaal in Studiemeter

Studiemeter bevat het complete digitale methodeaanbod van Uitgeverij Deviant. In Studiemeter kunnen leerlingen succeservaringen opdoen en inzicht krijgen in hun eigen voortgang. Studiemeter leent zich uitstekend voor gedifferentieerd onderwijs. Leerlingen kunnen in één omgeving op verschillende niveaus’aan de slag met oefen- en toetsprogramma’s, methodeonafhankelijke niveautesten, examentrainers en educatieve games. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag om zichzelf te verbeteren en oefenen via een vaste structuur: ze maken eerst een instaptoets en werken met oefeningen en deeltoetsen toe naar oefen- en eindtoetsen.

Aanvullend lesmateriaal

Op Studiemeter heeft de docent toegang tot aanvullend lesmateriaal bij de boeken, zoals:

• antwoorden en uitwerkingen
• docentenhandleidingen
• portfolio’s
• toetsen
• oefenexamens
• instellingsexamens

Methodeonafhankelijke niveautesten

Op Studiemeter heeft de docent toegang tot aanvullend lesmateriaal bij de boeken, zoals:
• antwoorden en uitwerkingen
• nulmeting en voortgangsinstrument
• adaptieve werking en instelbaar startniveau
• overzichtelijk resultaat per vaardigheid of domein
• uitslag biedt de basis voor het te bepalen vervolgtraject

Educatieve games

Op Studiemeter heeft de docent toegang tot aanvullend lesmateriaal bij de boeken, zoals:

Startrekenen VR: educatieve rekenapp
Startrekenen 3D: educatieve rekengame
Wartime Stories: verdiepingsproject geschiedenis

Oefen- en toetsprogramma’s

Op Studiemeter heeft de docent toegang tot aanvullend lesmateriaal bij de boeken, zoals:

• zelfstandig oefenen op alle niveaus
• vaste en herkenbare structuur
• afgeschermde eindtoetsen per onderdeel
• uitgebreide voortgangsmodule voor docent

Digitale examentrainers

Op Studiemeter heeft de docent toegang tot aanvullend lesmateriaal bij de boeken, zoals:

• oefenen voor het centraal examen
• oefenexamens op examenniveau
• gerichte feedback per vraag voor de leerling
• inzicht in aandachtspunten per klas voor de docent