De mogelijkheden van Studiereader

De mogelijkheden van Studiereader

In Studiereader begeleiden docenten studenten of leerlingen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Studenten of leerlingen bespreken met hun docent welke leerdoelen voor hen belangrijk zijn en oefenen zij vooral met lesstof die ze nog niet beheersen. Hierbij wordt het werken in Studiereader bij voorkeur afgewisseld met oefenen in Studiemeter en opdrachten maken in bijbehorend foliomateriaal. Het doel is om voor docenten, studenten en leerlingen leren effectiever en afwisselender te maken.

Studiereader:

• biedt relevante audio- en videofragmenten aan binnen theorie en opdrachten;
• biedt een portfolio waarin de student of leerling per vak representatieve tussen- en eindproducten opslaat;
• heeft een rapportagemodule die student, leerling en docent inzicht geeft in de voortgang en de resultaten;
• faciliteert bewezen effectieve didactiek, zoals de mogelijkheid voor studenten of leerlingen om elkaar online feedback te geven en elkaars producten te verbeteren;
• zet structureel in op procesgericht leren en formatieve evaluatie, waardoor leren voor studenten, leerlingen en docenten zichtbaar wordt;
• valideert gesloten vragen automatisch en biedt eenvoudige tools om open vragen zelf na te kijken, bijvoorbeeld door het vrijspelen van voorbeeldantwoorden.

Wat zijn de mogelijkheden van Studiereader voor docenten, studenten en leerlingen en hoe ondersteunt Studiereader hen?

Mogelijkheden voor docenten Mogelijkheden voor studenten of leerlingen Hoe Studiereader scholen ondersteunt