Implementatietraject Studiereader

Implementatietraject Studiereader

Wilt u met Starttaal of Startrekenen in Studiereader aan de slag? Wij bieden uitgebreide begeleiding bij de implementatie van Studiereader, zodat u alles uit Studiereader en onze andere leermiddelen kunt halen. Tijdens het implementatietraject gaan we samen met u op zoek naar de optimale balans tussen online en offline leren. Hierbij staat effectiever en afwisselender onderwijs centraal. Hieronder zetten wij voor u de stappen van het implementatietraject uiteen.

Oriëntatie

Tijdens een interactieve voorlichting verkennen we samen met u de mogelijkheden van Studiereader, Studiemeter en onze boeken voor de invulling van uw onderwijs. Daarbij denken wij graag mee over de optimale inzet van onze online en offline leermiddelen in uw specifieke situatie.

 

Didactiek

Als u heeft besloten om met Studiereader te gaan werken, komen wij langs om een interactieve workshop te geven. Tijdens deze workshop lichten wij onze visie op leren toe en gaan wij in op de didactische uitgangspunten van onze methodes Starttaal en/of Startrekenen in Studiereader. Wij schetsen kort een theoretisch kader en geven daarna een workshop waarbij een afwisselend en effectief lesprogramma centraal staat. Na afloop geven wij documentatie mee waarin onze visie en didactische uitgangspunten na te lezen zijn.

 

Instructie

Tijdens een instructiebijeenkomst demonstreren wij de werking en mogelijkheden van Studiereader en gaan we in op de inzet van aanvullende leermiddelen om meer afwisseling in de les te garanderen. Tevens gaat u met Starttaal en/of Startrekenen in Studiereader aan de slag en kunt u hier vragen over stellen. Na afloop van de voorlichting kunt u uw weg vinden in Studiereader, bent u bekend met de vele functionaliteiten en weet u hoe u Studiereader effectief in uw lessen kunt inzetten.

 

Observatie (optioneel)

Wij komen graag langs voor een lesobservatie om te kijken hoe er in de klas met Studiereader en onze andere leermiddelen wordt gewerkt. Programmeurs komen tijdens de les observeren of functionaliteiten in Studiereader optimaal werken. Daarnaast kunnen wij in overleg een gastles verzorgen waarin methodemakers, bijvoorbeeld demonstreren wat het effect is van procesgericht en/of samenwerkend leren.

 

Evaluatie

Gedurende het schooljaar komen we langs voor een voortgangs- en eindevaluatie: hoe bevalt de inzet van Studiereader in combinatie met andere leermiddelen en welke feedback heeft u ter verbetering? We bespreken hierbij niet alleen de leeropbrengst, maar ook de ervaringen van u en uw studenten. Verbeterpunten nemen wij mee en gezamenlijk kunnen we afspraken maken voor het nieuwe schooljaar.

 

Ondersteuning tijdens het schooljaar

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een vast contactpersoon aangewezen als aanspreekpunt tijdens het implementatietraject van Studiereader.
Daarnaast is onze servicedesk dagelijks beschikbaar om u te ondersteunen bij de inzet van Studiereader en onze leermiddelen.