Pilot Studiereader: lesgeven in het digitale tijdperk

Pilot Studiereader: lesgeven in het digitale tijdperk

Vorig en dit schooljaar gingen en gaan studenten en docenten in een pilot samen met methodemakers en programmeurs van Uitgeverij Deviant na hoe Studiereader in de dagelijkse onderwijspraktijk werkt. Tien roc’s en meer dan 600 studenten werken mee aan deze pilot.

Zelf voor de klas

Methodemakers met onderwijservaring geven tijdens de pilot lessen Nederlands en rekenen en zoeken samen met studenten en docenten naar de optimale combinatie van online en offline leren. Tijdens de lessen wordt Studiereader structureel ingezet naast andere leermiddelen zoals boeken, games en spellen.

Onderwijspraktijk en techniek samenbrengen

Maar dat is niet alles: programmeurs komen maandelijks in de klas om te observeren hoe er (digitaal) wordt geleerd en zij gaan na wat dit betekent voor het optimaliseren van de functionaliteiten in Studiereader en voor het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Een unieke kans om onderwijspraktijk en techniek samen te brengen en te bouwen aan een leeromgeving die écht werkt.

Leren zichtbaar maken

In Studiereader faciliteren we bewezen effectieve didactiek, zoals procesgericht en samenwerkend leren en de inzet van peerfeedback. Daarnaast integreren we in Studiereader theorie, opdrachten, uitlegvideo’s en games in een interactieve leeromgeving waarbinnen de student op basis van concrete leerdoelen aan de slag gaat. Het leren wordt zichtbaar in het persoonlijk portfolio van elke student: tussenproducten en eindproducten worden automatisch in het portfolio van de studenten opgeslagen.

Optimale balans tussen online en offline leren

Belangrijk tijdens het samen doorontwikkelen is de balans tussen online en offline leren: interactie en samenwerking zijn belangrijke voorwaarden voor leren. Hoe voorkom je in het digitale tijdperk dat leren vooral een individuele aangelegenheid wordt? En hoe maak je de les zo afwisselend dat studenten steeds opnieuw uitgedaagd worden om verder te komen?