Startrekenen Compact in Studiereader

Startrekenen Compact in Studiereader

Effectieve en interactieve methode rekenen voor BBL en verkorte trajecten

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de methode Startrekenen Compact ook beschikbaar in Studiereader. Met Startrekenen Compact in Studiereader werken studenten zelfstandig en efficiƫnt toe naar het rekenexamen. Rekenvaardigheden komen door elkaar aan bod. De methode is vooral geschikt voor studenten met weinig contacturen die het basisniveau al beheersen.

Startrekenen Compact in Studiereader

Startpakket

De methode Startrekenen Compact in Studiereader bieden we aan als startpakket dat bestaat uit online en offline componenten. De licentie voor een startpakket is 12 maanden geldig. Na afloop van deze periode kan je de licentie verlengen voor 6 of 12 maanden. Blader hieronder door de inhoud van het pakket.

 

 

De inhoud en mogelijkheden van het startpakket

Startrekenen Compact in Studiereader
Online methode

Startrekenen Compact in StudiereaderStartrekenen Compact in Studiereader

In deze interactieve methode werken studenten zelfstandig en efficiƫnt toe naar het rekenexamen.

Wat kenmerkt de methode?

Rekenvaardigheden gecombineerd aangeboden
Startrekenen Compact in Studiereader is ingedeeld in taken waarin telkens een aantal rekenvaardigheden eerst apart van elkaar en daarna gecombineerd
geoefend worden. Studenten oefenen zo al snel op eindniveau.

Studenten zijn eigenaar van hun leerproces
Elke taak bevat per rekenvaardigheid verschillende keuzemomenten waarop studenten voor henzelf bepalen hoeveel oefening zij voor die vaardigheid
nodig hebben. Studenten kunnen versneld de methode doorwerken, of juist extra oefenen. Docenten houden altijd het overzicht via het docentenportaal.

Complexe rekenopdrachten gestructureerd oplossen
Aan de hand van een stappenplan oefenen studenten veelvuldig het gestructureerd oplossen van complexe opdrachten, waardoor ze optimaal voorbereid zijn op opdrachten op examenniveau.

Uitgebreide examenvoorbereiding
In een apart gedeelte gericht op examenvoorbereiding wordt ingegaan op specifieke examenvaardigheden: wat zijn veelgemaakte fouten, waar is makkelijk winst te behalen en hoe ga je om met tijdsdruk? Daarnaast bevat de methode twee volwaardige oefenexamens.

Startrekenen Compact Online
Online oefenen

Startrekenen Compact Online

Met Startrekenen Compact Online kunnen studenten extra oefenen met de rekenvaardigheden uit het werkboek. Ook biedt het oefenmateriaal in dit online oefenprogramma studenten de mogelijkheid achterstanden op specifieke rekenvaardigheden weg te werken.

 

Startrekenen Compact Handboek
Theorie in boekvorm

Startrekenen Compact Handboek als naslagwerk

Alle theorie is gebundeld in een handboek. De eerste keer dat een rekenvaardigheid in de opdrachten aan bod komt, worden studenten vanuit Studiereader verwezen naar de bijbehorende theorie. Door de overzichtelijke indeling kunnen studenten ook op andere momenten in hun leerproces terugvallen op het handboek.


Aanvullend lesmateriaal

Examencoach rekenen

Examencoach rekenen biedt studenten na het doorwerken van het werkboek extra oefening met examenvaardigheden. De vraagstelling, het niveau en de opmaak van Examencoach Rekenen zijn volledig afgestemd op het centrale rekenexamen. Na afloop van de oefenexamens heeft de docent direct inzicht in hoe goed elke vraag is gemaakt.
Lees meer

Rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student of leerling vast te stellen. De RNT kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. Het resultaat is een score per rekendomein.
Lees meer