Studiemeter en Studiereader voor afwisselender en effectiever onderwijs

Studiemeter en Studiereader voor afwisselender en effectiever onderwijs

De methodesite Studiemeter is al jaren een zeer succesvol leerplatform met jaarlijks meer dan 300.000 unieke gebruikers in het vo, praktijkonderwijs, vso en mbo. Uitgeverij Deviant ontwikkelt nu de vernieuwende digitale leeromgeving Studiereader. Waarin verschillen Studiemeter en Studiereader van elkaar? Waarin vullen ze elkaar aan? En wat is de toegevoegde waarde van Studiereader naast Studiemeter voor de invulling van jouw onderwijs? We zetten hieronder de kenmerken voor je op een rij.

 

Extra afwisseling en vele extra’s bij elke methode

Wat biedt Studiemeter?

• Methodesite met digitaal en aanvullend lesmateriaal bij alle methodes van Uitgeverij Deviant.
• Adaptieve niveautesten voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels.
• Oefen- en toetsprogramma’s per vak en op verschillende niveaus.
• Elke student of leerling kan zelfstandig aan de slag om zichzelf te verbeteren en in de klas kan eenvoudig gedifferentieerd worden.
• Oefenen volgens een vaste structuur: instaptoets, oefeningen, en deeltoetsen op het eigen niveau van de student of leerling, waarmee hij toewerkt naar oefen- en eindtoetsen.
• Examentrainers voor Nederlands, rekenen en Engels, waarin de student of leerling directe feedback krijgt op gemaakte fouten.
• Educatieve games voor onder andere rekenen en burgerschap.
• Ondersteunende functionaliteiten voor studenten en leerlingen, zoals een voorleesfunctie en verduidelijkende uitlegvideo’s.
• Uitgebreide voortgangsmodule die de docent inzicht geeft in de voortgang en resultaten van individuele leerlingen en klassen.
• Afwisselende leeromgeving waarin studenten en leerlingen succeservaringen kunnen opdoen en inzicht krijgen in hun eigen voortgang.
 

Effectiever onderwijs waarin leren zichtbaar wordt

Wat kunt u van Studiereader verwachten? 

• Vernieuwende digitale leeromgeving waarin de boeken van Uitgeverij Deviant in digitale en interactieve vorm worden aangeboden.
• Geheel in de praktijk ontwikkeld en getest tijdens een uitgebreide pilot waarin methodemakers, programmeurs, leerlingen en docenten intensief samenwerken.
• Faciliteert bewezen effectieve didactiek, zoals de mogelijkheid voor studenten om elkaar online feedback te geven en elkaars producten te verbeteren.
• Zet structureel in op procesgericht leren en formatieve evaluatie, waardoor leren voor studenten en docenten zichtbaar wordt.
• Biedt relevante audio- en videofragmenten aan binnen theorie en opdrachten.
• Valideert gesloten vragen automatisch en biedt eenvoudige tools om open vragen zelf na te kijken, bijvoorbeeld door het vrijspelen van voorbeeldantwoorden.
• Rapportagemodule die de student en de docent inzicht geeft in de voortgang en de resultaten.
• Portfolio waarin de student per vak representatieve tussen- en eindproducten opslaat.