Beestachtig goed leren schrijven met Tekster

Beestachtig goed leren schrijven met Tekster

teksterAan het eind van de basisschool is slechts 30% van de leerlingen in staat om een boodschap schriftelijk goed over te brengen aan een lezer. Om dit te verbeteren is aan de Universiteit Utrecht de lesmethode Tekster ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 144 docenten en bijna 3000 leerlingen, is gebleken dat leerlingen na vier maanden onderwijs met Tekster maar liefst anderhalf leerjaar vooruitgaan.

Schrijven met dieren

De kern van Tekster is een schrijfstrategie waarmee leerlingen op een speelse manier een stapsgewijze aanpak leren. Dat gebeurt aan de hand van drie dieren: de VOS voor groep 6, de DODO voor groep 7 en de EKSTER voor groep 8. De dierennamen zijn acroniemen: de letters staan voor de stapjes in het schrijfproces. VOS staat bijvoorbeeld voor Verzinnen – Ordenen – Schrijven. Met VOS leren leerlingen dus dat ze niet zomaar moeten beginnen met schrijven, maar dat ze eerst ideeën moeten verzinnen en deze logisch moeten ordenen. In groep 7 en 8 is er ook aandacht voor het teruglezen, evalueren en reviseren van teksten.

Effectief

De basis voor Tekster is kennis uit de wetenschap over effectieve schrijfdidactiek. Uit literatuuronderzoek blijkt dat doelen stellen, instructie over schrijfstrategieën en tekststructuur, feedback en interactie tussen leerlingen tijdens het schrijven de schrijfvaardigheid bevorderen. Al deze elementen zijn verwerkt in functionele en motiverende schrijflessen, die nauw aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Voordelen voor leerlingen en docenten

De stapsgewijze aanpak van Tekster blijkt leerlingen veel houvast te bieden bij het schrijven van verschillende soorten teksten, uiteenlopend van een uitnodiging en een spannend verhaal tot spelregels voor een zelfbedacht spel. Verder vinden leerlingen het leuk dat ze veel mogen samenwerken tijdens het schrijven. Door hun teksten te bespreken met klasgenoten ervaren ze dat schrijven een functie heeft: “Met mijn spelregels kunnen mijn vriendjes een nieuw spel spelen!”

Docenten zijn erg te spreken over de variatie in schrijfopdrachten en de gestructureerde aanpak van Tekster. De lessen vergen niet veel voorbereidingstijd: met het stappenplan kunnen ze hun leerlingen al in 10 minuten aan het werk zetten.

Aan de slag met Tekster

De lesmethode bestaat per leerjaar uit een werkboek met 20 lessen en een handleiding met uitgewerkte lesplannen en aanwijzingen voor docenten. De lesmethode is te bestellen via het contactformulier op de website www.tekster.nl.

Toets- en leerlingvolgsysteem

Het nakijken en beoordelen van schrijfproducten van leerlingen is tijdrovend en gecompliceerd: wanneer is een tekst goed? Op de NOT 2017 presenteerde Tekster een handige tool om de schrijfproducten van leerlingen te beoordelen. Deze tool biedt tevens de mogelijkheid om de schrijfontwikkeling van leerlingen over langere tijd te volgen.

Naar de website van Tekster