Testen en toetsen met Startrekenen MBO | nieuwe rekeneisen

Onze nieuwe rekenmethode Startrekenen MBO voldoet aan de nieuwe rekeneisen en biedt naast heldere uitleg veel online en offline oefenmateriaal. Daarnaast bevat de methode een breed scala aan testen en toetsen waarmee je als docent inzicht krijgt in de studievoortgang van je studenten. Toetsing wordt hierbij eerst formatief of als leer- en oefenstrategie ingezet, en pas daarna summatief.  Hoe we onze visie op testen en toetsen in Startrekenen MBO hebben toegepast? Op deze pagina lees je het.

Testen en toetsen met Startrekenen MBO | nieuwe rekeneisen

Onze nieuwe rekenmethode Startrekenen MBO voldoet aan de nieuwe rekeneisen en biedt naast heldere uitleg veel online en offline oefenmateriaal. Daarnaast bevat de methode een breed scala aan testen en toetsen waarmee je als docent inzicht krijgt in de studievoortgang van je studenten. Toetsing wordt hierbij eerst formatief of als leer- en oefenstrategie ingezet, en pas daarna summatief.  Hoe we onze visie op testen en toetsen in Startrekenen MBO hebben toegepast? Op deze pagina lees je het.

Onze visie op testen en toetsen


Formatief evalueren
Formatief evalueren is een manier om het leer- en instructieproces van studenten bij te sturen. Bij voorkeur verleng je het leerproces van de studenten zo lang mogelijk met evaluerende testmomenten, waardoor zij inzicht krijgen in gemaakte fouten, de kans krijgen deze te verbeteren en ontbrekende rekenvaardigenheden alsnog op te doen. Voorbeelden van formatief evalueren in de methode Startrekenen MBO zijn de thematische start- en slottaken in een thema en de reflectieopdrachten en eindopdrachten binnen een taak.

Toetsing als leer- en oefenstrategie
‘Toetsing als leer- en oefenstrategie betekent in de praktijk dat je studenten vragen stelt waarbij zij zich informatie die al eerder is aangeboden moeten herinneren met als doel deze informatie beter te onthouden’ (2019, Wijze lessen, Tim Surma et al). Een voorbeeld hiervan in de methode Startrekenen MBO zijn de exit-tickets die na elke taak aangeboden worden. Hiermee kun je als docent klassikaal testen of studenten de lesstof die tijdens de rekenles aan bod is gekomen hebben onthouden en begrepen. Door een korte vraag of opdracht aan de hele klas aan te bieden, kom je er direct achter wie er nog moeite hebben met de lesstof en is het gemakkelijk die studenten verder te helpen. Studenten krijgen door de inzet van exit-tickets bovendien ook zelf inzicht in wat ze wel en niet van de lesstof begrijpen, waardoor zij ook zelf gerichter om extra uitleg of ondersteuning kunnen vragen.

Summatief toetsen
Als het leerproces voldoende verlengd is en studenten hierdoor de tijd hebben gekregen om rekenvaardigheden onder de knie te krijgen, is het tijd om summatief te toetsen. Studenten laten tijdens deze formele meetmomenten zien of ze een rekenvaardigheid daadwerkelijk beheersen en krijgen hiervoor een waardering in de vorm van een cijfer. Hebben ze een summatieve toets voldoende gemaakt, dan hebben ze een kennisonderdeel afgerond. Een voorbeeld van een summatieve toets in de methode Startrekenen MBO is de afrondende thematoets per niveau.

vrouw zit voor haar laptop met een hoofdtelefoon op

Waarom deze aanpak?
Studenten leren door fouten te maken en door te begrijpen waardoor deze fouten worden veroorzaakt. Op die manier kunnen zij hun leerproces bijsturen. Maar ze leren ook als ze op regelmatige momenten uitgedaagd worden om zich de aangeboden lesstof te herinneren. Daarna is er ruimte om summatief te toetsen voor een cijfer: studenten hebben immers voldoende leermomenten gehad en konden zich daardoor tussentijds verbeteren, bijvoorbeeld op basis van feedback van de docent of van medestudenten. 

Toetsoverzicht Startrekenen MBO

Voor alle test- en toetsmogelijkheden in Startrekenen MBO geldt dat ze op niveau 2, 3 én 4 beschikbaar zijn. We bieden deze testen en toetsen aan op ons online methodeplatform Studiereader (thematische leerlijn) of ons online oefen- en toetsplatform Studiemeter (domeingericht oefenen en toetsen, en taakgericht toetsen). Om grip te krijgen op de keur aan testen en toetsen in de methode Startrekenen MBO hebben we ze in onderstaand schema voor je op een rij gezet.

Doel

Onderdeel

Waar?

Insteek

Startniveau per rekendomein bepalen

Rekenniveautest MBO | Nieuwe rekeneisen (RNT)
Adaptieve methodeonafhankelijke niveautest om het startniveau rekenen per domein te bepalen.

Als intake-instrument in te zetten voorafgaand aan het werken in de methode.

Onderdeel van het Startrekenen MBO-lespakket, maar als apart product zichtbaar op Studiemeter. Werk je niet met het Startrekenen MBO-lespakket? Dan kun je de RNT als los product voor je studenten aanschaffen.

 • Toetsing als leer- en oefenstrategie.

Startniveau per taak of thema bepalen

Startopdrachten
Studenten activeren voorkennis en gaan na of ze de geformuleerde rekendoelen voor deze taak al beheersen. 

Aan het begin van elke taak in Startrekenen MBO op Studiereader.

 • Formatief evalueren.
 • Toetsing als leer- en oefenstrategie.

Instaptoetsen
Studenten gaan na welke rekenvaardigheden ze in een thema wel en niet beheersen en wat dit betekent voor het vervolg van hun leeractiviteiten. 

Aan het begin van elk thema in Startrekenen MBO – extra oefenen en toetsen op Studiemeter.

 • Formatief evalueren.
 • Toetsing als leer- en oefenstrategie.

Grip houden op de studievoortgang tijdens een taak

Terugkijkopdrachten
Studenten reflecteren op de gemaakte opdrachten en gaan na wat ze moeilijk en makkelijk vonden en wat dit betekent voor het vervolg van hun leerproces.

Na elk blok oefenopdrachten in Startrekenen MBO op Studiereader.

 • Formatief evalueren.

Exit-tickets
Studenten gaan in een korte opdracht tijdens de les gezamenlijk na of ze de lesstof in de taak hebben onthouden en begrepen.

Te vinden in het Startrekenen MBO Werkboek en in de docentenhandleiding op zowel Studiereader als Studiemeter.

 • Toetsing als leer- en oefenstrategie.

Afsluiting van een taak of rekenvaardigheid

Eindopdrachten
Studenten kunnen met deze eindopdrachten in een taak aantonen dat ze de lesstof hebben begrepen en klaar zijn voor een volgende taak.

Aan het eind van elke taak in Startrekenen MBO op Studiereader.

 • Formatief evalueren.
 • Toetsing als leer- en oefenstrategie

Deeltoetsen
Studenten toetsen per rekenvaardigheid of ze die in betekenisvolle opdrachten kunnen toepassen.

Per taak in Startrekenen MBO – extra oefenen en toetsen. Of per rekenvaardigheid in Startrekenen MBO Online.

 • Toetsing als leer- en oefenstrategie.

Afsluiting van een thema of rekendomein

Slottaak
Studenten gaan aan het einde van een thema in opdrachten na of zij de lesstof in dagelijkse situaties kunnen toepassen en ze reflecteren op wat ze daaraan nog moeilijk vinden.

Aan het eind van elk thema in Startrekenen MBO op Studiereader.

 • Formatief evalueren.

Thematoetsen
Studenten toetsen in thematische context de rekenvaardigheden die in een bepaald thema aan bod gekomen zijn. Hierbij kunnen studenten bij de papieren variant van de toets zowel punten verdienen voor het antwoord als voor de berekening. 

Aan het eind van elk thema: op papier (geprint als download) of als online toets in Startrekenen MBO – extra oefenen en toetsen op Studiemeter.

 • Summatief toetsen.
 • Ook in te zetten als leer- en oefenstrategie als een cijfer (nog) niet gewenst is.

Eindtoetsen per rekendomein
Studenten toetsen alle rekenvaardigheden die in een rekendomein aan bod zijn gekomen en gaan na of ze de lesstof begrijpen.

Aan het eind van elk rekendomein in Startrekenen MBO Online op Studiemeter.

 • Summatief toetsen.
 • Ook in te zetten als leer- en oefenstrategie als een cijfer (nog) niet gewenst is.

Examentraining per niveau

Examenvoorbereiding

 

Studenten oriënteren zich op het rekenexamen en oefenen belangrijke examenvaardigheden, zoals het opschrijven van de berekening, het controleren van het antwoord en het werken onder tijdsdruk. 

Nadat alle thema’s en taken op een niveau gemaakt zijn in Startrekenen MBO. Is beschikbaar als een apart hoofdstuk op Studiereader. 

 • Toetsing als leer- en oefenstrategie.

Examenvragen

Studenten oefenen met de omstandigheden van het rekenexamen. Gesloten vragen automatisch nagekeken, open vragen door docent. Met cijfer. 

Onderdeel van het Startrekenen MBO-lespakket en van Startrekenen MBO Online maar als apart product zichtbaar in je lesmateriaal. 

 • Toetsing als leer- en oefenstrategie. 
 • Formatief evalueren.

Oefenexamens

Oefenexamens waarin de afnamecondities, functionaliteiten en opdrachtentypes van het centrale rekenexamen worden gesimuleerd. Hierdoor kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op het vernieuwde rekenexamen.

Onderdeel van het Startrekenen MBO-lespakket en van Startrekenen MBO Online maar als apart product zichtbaar in je lesmateriaal.

 • Toetsing als leer- en oefenstrategie. 
 • Formatief evalueren.

Studenten die werken met het complete Startrekenen MBO-lespakket beschikken over alle testen en toetsen in het schema. Studenten die enkel werken met Startrekenen MBO Online beschikken over de online deel- en eindtoetsen per rekendomein en over de oefenexamens.

Meer weten over testen en toetsen?

Neem contact op met een van onze methodespecialisten voor een (online) training of een training op locatie. Je krijgt dan niet alleen meer toelichting op de verschillende toetsen, maar gaat ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld met het maken van exit-tickets.

Rob