Uitlegfilmpjes: moeilijke onderwerpen helder uitgelegd

Uitlegfilmpjes: moeilijke onderwerpen helder uitgelegd

Het vluchtelingenbeleid, de verzorgingsstaat, klimaatverandering – de onderwerpen die bij het vak burgerschap behandeld worden, zijn niet altijd even gemakkelijk over te brengen. In de video’s burgerschap bij Schokland Online en Kies Online worden met behulp van animaties ingewikkelde onderwerpen en processen gevisualiseerd en helder uitgelegd. De uitlegfilmpjes van 1,5 minuut tot 2 minuten zijn bedoeld voor studenten op niveau 2, 3 en 4 van het mbo.

Onderwerpen

De volgende video’s zijn inmiddels beschikbaar:

  • De Europese Unie: Wat doet de Europese Unie eigenlijk?
  • De Tweede Kamerverkiezingen: Waarop stem je eigenlijk?
  • Immigratie: Wanneer mag iemand in Nederland komen wonen?
  • De formatie: Hoe komt een nieuw kabinet tot stand?
  • De verzorgingsstaat: Wat is de verzorgingsstaat en hoe betalen we ervoor?
  • Klimaatverandering: Wat is het probleem nu eigenlijk?
  • Eerlijke rechtspraak: Wat is dat eigenlijk?
  • Het gedoogbeleid: Hoe zit dat eigenlijk?
  • Vakbonden: Wat doen die eigenlijk?

Gratis bij een online licentie

De uitlegfilmpjes zijn via Studiemeter beschikbaar voor docenten en studenten die werken met de methode Kies of Schokland.