Veranderingen rekenexamens in het mbo

Veranderingen rekenexamens in het mbo

Geplaatst op: 14-01-2020

Op 18 december 2019 heeft minister Van Engelshoven een kamerbrief gepubliceerd over de stand van zaken van het rekenen in het mbo. De minister gaat in deze brief in op de invoering van instellingsexamens voor het vak rekenen. Deze instellingsexamens zullen ‘zo snel als dit verantwoord mogelijk is’ gaan meetellen voor het behalen van het diploma. De minister zal dat moment in overleg met de sector bepalen.

De MBO Raad en de NRTO hebben besloten om een consortium op te richten dat de examens zal ontwikkelen, afnemen en beoordelen. Dit consortium zal bestaan uit toets- en rekenexperts uit de sector. Deze partij zal instellingsexamens ontwikkelen die voor iedere school beschikbaar zijn. Als alle mbo-scholen de instellingsexamens van het consortium inzetten, blijven examenresultaten van studenten goed vergelijkbaar tussen verschillende onderwijsinstellingen. Het betekent ook dat Uitgeverij Deviant in dat geval geen instellingsexamens rekenen zal ontwikkelen.

In de kamerbrief staat verder dat de referentieniveaus zullen worden herijkt, zodat elk mbo-niveau een eigen rekenniveau krijgt. Een expertgroep gaat hiervoor een voorstel maken op basis van de huidige referentieniveaus. Als hier meer nieuws over beschikbaar is, zullen we dit melden.

Download hier de volledige kamerbrief.