Vernieuwde Rekenniveautest

Vernieuwde Rekenniveautest

Geplaatst op: 18-08-2016

Per 29 augustus is een herziene versie van de Rekenniveautest (RNT) beschikbaar. Er is een volledig nieuwe vragenset geschreven waardoor de nieuwe RNT beter aansluit bij de huidige interpretatie van het referentiekader en bij de belevingswereld van de leerling. De huidige versie van de RNT blijft gewoon naast de nieuwe versie beschikbaar, zodat u de test komend schooljaar als voortgangsmeting kunt inzetten.

Uitgebreid getest
Met medewerking van rekendocenten en leerlingen van diverse scholen uit het hele land hebben we de nieuwe vragen uitgebreid getest op niveau en gelijkwaardigheid, en daarna verder aangescherpt. Hierdoor is de nieuwe RNT een betrouwbaar instrument voor het meten van het niveau en de voortgang van uw leerlingen.

Wat is er verbeterd aan de RNT?

  • Het merendeel van de test bestaat uit open vragen. Hierdoor wordt de leerling niet gestuurd door meerkeuzeopties, en moet hij zelfstandig tot een antwoord komen.
  • De meeste vragen zijn voorzien van contexten met gevarieerde afbeeldingen.
  • In de nieuwe RNT is een rekenmachine beschikbaar bij vragen waarbij dat in het verdere rekenonderwijs ook het geval is.

Twee versies beschikbaar
De vernieuwde RNT is beschikbaar naast de al bestaande versie; bij het klaarzetten van de test kunt u de versie kiezen. Voor leerlingen die niet eerder een RNT hebben gemaakt, raden we aan de vernieuwde versie te gebruiken. Hebben leerlingen eerder een RNT gemaakt en wilt u de voortgang meten, dan is het raadzaam om dezelfde versie te gebruiken. De resultaten zijn hierdoor beter met elkaar te vergelijken.

Vooraf-test
Ook de Vooraf-test bij de RNT is vernieuwd. Naast nieuwe vragen bevat de vernieuwde Vooraf-test ook twee nieuwe onderwerpen (Getallen en Decimale getallen). Daardoor is de vernieuwde Vooraf-test nu een volwaardige test van het domein Getallen onder 1F-niveau.

Onveranderde werking
De werking van de RNT blijft onveranderd: de docent kiest het startniveau waarop de leerling begint en de test past vervolgens aan de hand van de gegeven antwoorden het niveau aan. Het resultaat is een score per domein met een indicatie van het niveau van de leerling. De docent kan op basis hiervan bepalen op welk niveau en met welke domeinen een leerling aan de slag gaat.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoudelijke wijzigingen en achtergronden van de RNT en de bijbehorende Vooraf-test verwijzen we u naar de verantwoordingen van de testen. Deze zijn te vinden op Studiemeter.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van vragen op verschillende niveaus:

Niveau 1F – domein 1 Getallen

rek1

Niveau 1F – domein 2 Verhoudingen

rek2

Niveau 1F – domein 3 Meten en meetkunde

rek3

Niveau 1F – domein 4 Verbanden

rek4

Niveau 2F – domein 1 Getallen

rek5

Niveau 2F – domein 2 Verhoudingen

rek6

Niveau 2F – domein 3 Meten en meetkunde

rek7

Niveau 2F – domein 4 Verbanden

rek8

Niveau 3F – domein 1 Getallen

rek9

Niveau 3F – domein 2 Verhoudingen

rek10

Niveau 3F – domein 3 Meten en meetkunde

rek11

Niveau 3F – domein 4 Verbanden

rek12