Burgerschap: vernieuwde uitgave Kies 1

Burgerschap: vernieuwde uitgave Kies 1

Geplaatst op: 29-04-2015

Kies 1 is een leerwerkboek burgerschap voor het praktijkonderwijs (PrO), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en Entreeopleidingen. Voor het schooljaar 2015-2016 verschijnt een tweede, geheel herziene druk van het leerwerkboek. Het vernieuwde leerwerkboek verschijnt in juli 2015 en heeft een nieuw isbn.

Kies 1: Wat verandert er?

  • De thema-indeling is verbeterd: de thema’s sluiten nog beter aan op de actualiteit en op de belevingswereld van de leerlingen.
  • Aan elk thema is een startopdracht toegevoegd: een zoekplaat waarin leerlingen situaties kunnen herkennen die met het thema te maken hebben.
  • De vormgeving is toegankelijker en duidelijker: minder verschillende kaders en elk thema krijgt een eigen, herkenbare kleur.
  • De instructies zijn verbeterd: geen dubbele instructies en het doel van elke opdracht staat duidelijk aangegeven.
  • De opdrachten sluiten beter aan op de doelgroep: minder schrijfopdrachten en minder lange teksten.
  • Voor de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding van het vso is een overzicht toegevoegd van de kerndoelen die in Kies 1 terugkomen.