Uitgeverij Deviant als verwerker van persoonsgegevens

Uitgeverij Deviant als verwerker van persoonsgegevens

Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Uitgeverij Deviant bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het onderwijs.

De school en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Uitgeverij Deviant, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Uitgeverij Deviant heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) studenten (betrokkenen) informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Uitgeverij Deviant is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Uitgeverij Deviant altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Uitgeverij Deviant is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU .

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Uitgeverij Deviant wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het onderwijs. Uitgeverij Deviant hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van de contractuele afspraken die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Download de Verwerkersovereenkomst

Hebt u vragen over ons privacybeleid?

Een vraag of een klacht over de verwerking van uw data kunt u richten aan de Functionaris gegevensbescherming (privacy@uitgeverij-deviant.nl). Tevens wijzen wij u op uw recht om klachten over de verwerking van uw data direct te richten aan de autoriteit persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 oktober 2018.