VIA Vooraf en VIA Vervolg in passend perspectief

VIA Vooraf en VIA Vervolg in passend perspectief

Geplaatst op: 5-02-2018

Eind 2015 publiceerde de SLO het document Passende perspectieven praktijkonderwijs. In deze publicatie zijn voor verschillende doelgroepen in het praktijkonderwijs leerroutes taal en rekenen uitgewerkt en geconcretiseerd. Het doel hiervan is om docenten heldere handvatten te bieden om hun leerlingen naar hun leerdoelen te begeleiden. Op Studiemeter hebben we in de docentenaccounts van VIA Vooraf en VIA Vervolg nu een waardevol document voor u beschikbaar gesteld. In VIA Vooraf en VIA Vervolg in passend perspectief maken we inzichtelijk hoe de leerroutes taal die de SLO heeft omschreven, terugkomen in onze methodes VIA Vooraf en VIA Vervolg. U kunt dit document gebruiken om per taalvaardigheid te verantwoorden op welk niveau een leerling heeft gewerkt. Ook kunt u op basis van de schema’s een leerroute uitzetten die inspeelt op de leerbehoefte van een specifieke leerling.

U vindt dit document op Studiemeter bij de links & downloads van VIA Vooraf en VIA Vervolg.