Webinar: effectieve feedback in de rekenles

Webinar: effectieve feedback in de rekenles

Effectieve feedback heeft een groot leerrendement. Hoe geeft u goede feedback op de opdrachten van uw leerlingen, en wanneer is het geven van feedback effectief? Hoe zorgt u ervoor dat het geven van feedback u zo min mogelijk tijd kost?

In dit webinar, dat plaatsvond op 10 april 2018:
• gaan we in op de voorwaarden waaraan effectieve feedback moet voldoen;
• laten we u zien hoe u effectieve feedback geeft aan uw leerlingen;
• bespreken we wanneer het geven van feedback effectief is.


Kijk dit webinar nu terug