Webinar GRRIM en modeling terugkijken

Webinar GRRIM en modeling terugkijken

Geplaatst op: 30-11-2016
Op dinsdag 29 november organiseerde Uitgeverij Deviant voor het eerst een webinar. Tijdens deze online bijeenkomst bespraken we hoe u met modeling en GRRIM uw leerlingen effectief instrueert. Kijk dit webinar terug


Geleidelijke verschuiving verantwoordelijkheid

GRRIM staat voor Gradual Release Responsibility Instruction ModelKenmerkend voor dit model is de geleidelijke verschuiving in verantwoordelijkheid van docent naar leerling. De docent introduceert en modelt een vaardigheid (ik-fase), waarna de leerlingen die vaardigheid onder begeleiding oefenen (wij-fase). Vervolgens passen de leerlingen de vaardigheid eerst samen (jullie-fase) en ten slotte zelfstandig toe (jij-fase).

webinar modelingDe kracht van modeling 

In dit webinar stond de eerste fase van GRRIM centraal, het modelen. Modelen houdt in dat de docent het gewenste gedrag voordoet zodat een leerling kan zien en horen hoe hij een taak kan aanpakken. Modeling wordt vaak ingezet bij leesvaardigheid en in het bijzonder bij het aanleren van leeshoudingen zoals verkennend, globaal, zoekend en intensief lezen. Tijdens dit webinar legden onze presentatoren uit wat de kracht van modeling is en lieten ze zien hoe modeling werkt bij het lezen van teksten.

Volgend webinar: peerfeedback 

Op dinsdag 7 februari 2017 organiseert Uitgeverij Deviant een tweede online bijeenkomst. In deze bijeenkomst gaan we uitgebreid in op procesgericht leren met peerfeedback. Bent u op zoek naar een manier om leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces? Wilt u weten welke rol peerfeedback hierbij kan spelen? Wilt u concrete handvatten om met peerfeedback aan de slag te gaan?