Webinar Studiemeter: Niveautesten

Webinar Studiemeter: Niveautesten

De Taalniveautest (TNT), de Rekenniveautest (RNT) en het Language Level Assesment (LLA) zijn onze methodeonafhankelijke, adaptieve niveautesten, waarmee het niveau Nederlands, rekenen en Engels van leerlingen kan worden gemeten. In dit webinar gaan we dieper in op de niveautesten en leert u hoe u deze optimaal kunt inzetten in uw lespraktijk.

U krijgt in dit webinar antwoord op de volgende vragen:

• Waarvoor kan ik de niveautesten inzetten?
• Hoe kan ik niveautesten bij mijn studenten of leerlingen afnemen en hoe vaak moet ik dit doen?
• Ik heb een test afgenomen, maar hoe moet ik de resultaten interpreteren?

Kijk dit webinar nu terug