Webinar Studiemeter: persoonlijke trajecten voor studenten of leerlingen

Webinar Studiemeter: persoonlijke trajecten voor studenten of leerlingen

In dit webinar Studiemeter persoonlijke trajecten leggen wij uit hoe u de lesstof op Studiemeter kunt afstemmen op de individuele behoeftes van uw studenten of leerlingen. Ook gaan we in op het 2A-niveau van rekenen.

U krijgt in dit webinar antwoord op de volgende vragen:

• Hoe kan ik de instaptoetsen Nederlands en rekenen gebruiken?
• Hoe kan ik niveaus in- en uitschakelen voor leerlingen?
• Hoe kan ik handmatig vrijstellingen instellen?

Kijk het webinar terug