Webinar: trainen voor het centraal examen met Studiemeter

Webinar: trainen voor het centraal examen met Studiemeter

In dit webinar laten wij zien hoe u met Studiemeter uw  studenten of leerlingen traint voor het centraal examen Nederlands, rekenen of Engels.

U krijgt in dit webinar Studiemeter voorbereiding centraal examen antwoord op de volgende vragen:

• Welke mogelijkheden voor examentraining biedt Studiemeter?
• Hoe zijn de Examencoaches Nederlands, rekenen en Engels opgebouwd?
• Hoe kan ik met de functie Actieve klas de oefenexamens van Examencoach gebruiken om lastige onderwerpen in de klas te behandelen?

Kijk dit webinar terug!