Webinar: trainen voor het centraal examen met Studiemeter

Webinar: trainen voor het centraal examen met Studiemeter

In dit webinar dat plaatsvond op 30 november 2017 laten wij zien hoe u met Studiemeter uw leerlingen traint voor het centraal examen Nederlands, rekenen of Engels.

U krijgt in dit webinar antwoord op de volgende vragen:

• Welke mogelijkheden voor examentraining biedt Studiemeter?
• Hoe zijn de Examencoaches Nederlands, rekenen en Engels opgebouwd?
• Hoe kan ik met de functie Actieve klas de oefenexamens van Examencoach gebruiken om lastige onderwerpen in de klas te behandelen?

Kijk dit webinar terug!