Workshops Nederlands op maat

Workshops Nederlands op maat

samenbeterNaast het bestaande workshopaanbod ontwerpen wij ook workshops Nederlands op maat. Denk hierbij aan een combinatie van onderwerpen uit ons workshopaanbod. We ontwerpen ook workshops Nederlands toegespitst op jouw specifieke behoefte of situatie.

Workshops Nederlands op maat die wij eerder hebben gegeven
– Lezen in rondes: Ervaar waarom het lezen in rondes voor leerlingen bijdraagt aan een beter tekstbegrip.
– Vijffasenmodel: Maak kennis met het vijffasenmodel en ontdek waarom de inzet hiervan leidt met name tot betere schrijfproducten.
– Praktisch differentiëren: Zet onze leermiddelen efficiënt in en doe recht aan verschillen tussen leerlingen.
– Kritisch lezen: Raak thuis in de wereld van argumenten en drogredenen en help leerlingen bronnen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid te beoordelen.