Klasse!, leerwerkboek deel A

Klasse!

|

mbo

Klasse!, leerwerkboek deel A

Vak Duits
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1
ISBN 978-94-63260-046
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Methode Duits voor het mbo

Klasse! is een generieke methode Duits voor studenten op mbo-niveau 2, 3 en 4. Klasse! deel A is ontwikkeld op basis van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo (ERK) en op basis van de kwalificatiedossiers waarin Duits als onderdeel wordt beschreven.

Structuur

Klasse! bestaat uit drie leerwerkboeken (deel A, deel B en deel C) en een digitaal oefen- en toetsprogramma. In de leerwerkboeken oefent de student met de taalvaardigheden luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op A1-, A2- en B1-niveau. Daarnaast is er in Klasse! veel aandacht voor grammatica. Theorie, voorbeelden en opdrachten worden in de leerwerkboeken na elkaar aangeboden.

Het leerwerkboek deel A bevat de volgende thema’s:

Kapitel 1: Jij en je omgeving
Kapitel 2: Duitstalige landen en hun cultuur

Aanvullend lesmateriaal

Docenten die met de methode Klasse! werken, hebben via Studiemeter kosteloos toegang tot het volgende lesmateriaal:

• formatieve hoofdstuktoetsen;
• formatieve eindtoetsen per vaardigheid;
• docentenhandleiding;
• antwoordenboek;
• audio- en videomateriaal;
• aftekenkaarten.

Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de studenten kunnen gratis accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en oefeningen.

Klasse! Online

Klasse! Online is het digitale oefen- en toetsprogramma bij de methode Klasse!. De student traint in het programma zelfstandig met de vaardigheden uit de leerwerkboeken, Duitse woorden en grammatica op niveau A1, A2 en B1. Speciaal voor de student die meer uitdaging nodig heeft of voor wie het kwalificatiedossier dit voorschrijft, is er in Klasse! Online ook materiaal beschikbaar op B2-niveau. Klasse! Online is opgebouwd uit oefeningen, deeltoetsen, een oefentoets en een eindtoets. Als de student alle deeltoetsen voldoende heeft afgerond, gaat hij op voor een eindtoets. Na het succesvol afronden van de eindtoets kan de student een certificaat met het resultaat downloaden voor in zijn portfolio.