Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uitgevers, schoolbesturen, distributeurs en leveranciers hebben nieuwe afspraken gemaakt over de omgang met leerlinggegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in versie 3.0 van het Privacyconvenant. Aanleiding hiervoor vormt de nieuwe privacywet die 25 mei in werking treedt (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG). De nieuwe versie van het Privacyconvenant is voorzien van een nieuw model voor de verwerkersovereenkomst. In de overeenkomst staat welke persoonsgegevens verwerkt worden, op welke wijze en met welk doel. Ook de beveiligingsbijlage maakt onderdeel uit van de nieuwe verwerkersovereenkomst, waarin wij aangeven welke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor digitale onderwijsmiddelen hebben genomen om de gegevens te beschermen.

Uitgeverij Deviant vindt het van groot belang dat de privacy van leerlingen en leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is daarom dan ook één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Wij willen ouders, leerlingen en scholen duidelijk informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. Om de kwaliteit, transparantie en duidelijkheid te waarborgen is Uitgeverij Deviant een traject gestart met de werkgroep ‘Verwerkersovereenkomsten’ van het netwerk informatiebeveiliging van het saMBO-ICT. De werkgroep beoordeelt de beveiligingsbijlage en privacybijsluiter van de uitgevers. Op 29 mei 2018 komt de werkgroep bij elkaar om de documenten van Uitgeverij Deviant te bespreken. Zodra wij een goedkeuring van de werkgroep hebben, zullen we de verwerkersovereenkomst op de site plaatsen. Mocht u al contact met ons hebben opgenomen en geïnformeerd naar onze verwerkersovereenkomst, dan zullen wij direct contact met u opnemen.

Hebt u vragen over ons privacybeleid?
Neem dan contact met ons op via het volgende mailadres: privacy@uitgeverij-deviant.nl.

 Privacyverklaring po & vo Privacyverklaring mbo en PrO