Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uitgeverij Deviant vindt het van groot belang dat de privacy van studenten, leerlingen en leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is daarom dan ook één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Wij willen ouders, studenten, leerlingen en scholen duidelijk informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Uitgeverij Deviant als verwerker van persoonsgegevens Uitgeverij Deviant als verantwoordelijke voor persoonsgegevens

 

We hebben de meest gestelde vragen rondom privacy voor u op een rij gezet

Hoe gaan jullie om met gegevens van leerlingen jonger dan 16 jaar?

Wij hebben niet de intentie om via onze online kanalen gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@uitgeverij-deviant.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

Waarvoor gebruiken jullie de gegevens die ik invul op jullie website en hoe worden deze beschermd?

Wanneer u informatie over ons lesmateriaal aanvraagt, zich inschrijft voor de e-mailnieuwsbrief of aanmeldt voor een activiteit van Uitgeverij Deviant B.V., verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • naam school
 • adres school
 • sector
 • functie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • regio
 • schooltype (optioneel)
 • vakinteresses (optioneel)
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uit te kunnen nodigen voor activiteiten.
 • Het geanonimiseerd analyseren van online gedrag om de functionaliteit van onze online kanalen (zoals de website) te verbeteren.
 • Het geanonimiseerd tonen van relevante advertenties en analyseren van resultaten.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uitgeverij Deviant B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 033-46 50 831 of privacy@uitgeverij-deviant.nl.

Hoe lang bewaren jullie persoonsgegevens?

Uitgeverij Deviant B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om onze doelen te realiseren.

Ik wil mijn persoonsgegevens graag inzien of aanpassen, hoe vraag ik dat aan?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@uitgeverij-deviant.nl.

Hoe kan ik mijzelf uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief of communicatie van Uitgeverij Deviant?

Voor onze nieuwsbrief kunt u zich online aanmelden en vervolgens, indien gewenst, via een link onderaan de nieuwsbrief weer afmelden. Wilt u dat wij helemaal geen contact meer met u opnemen dan kunt u een bericht sturen naar info@uitgeverij-deviant.nl.

 

Heeft u vragen over ons privacybeleid?

Neem dan contact met ons op via het volgende mailadres privacy@uitgeverij-deviant.nl. U kunt hier de uitgebreide privacyverklaring lezen.