Privacyverklaring

Privacyverklaring

Uitgeverij Deviant vindt het van groot belang dat de privacy van leerlingen en leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is daarom dan ook één van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Wij willen ouders, leerlingen en scholen duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In de privacyverklaringen vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Uitgeverij Deviant.

 Privacyverklaring po & vo Privacyverklaring mbo en PrO