ISO certificaat 27001:2017+A11:2020 nl

Gegevens over studenten, leerlingen, docenten en scholen wordt steeds vaker uitgewisseld tussen de verschillende ketenpartijen. Dit brengt risico’s met zich mee. Omdat Uitgeverij Deviant hoge eisen stelt aan de bescherming van deze gegevens en de beschikbaarheid van onze online leeromgevingen, zijn we in het bezit van het ISO-27001:2017+A11:2020 nl certificaat.

ISO certificaat 27001:2017+A11:2020 nl

Gegevens over studenten, leerlingen, docenten en scholen wordt steeds vaker uitgewisseld tussen de verschillende ketenpartijen. Dit brengt risico’s met zich mee. Omdat Uitgeverij Deviant hoge eisen stelt aan de bescherming van deze gegevens en de beschikbaarheid van onze online leeromgevingen, zijn we in het bezit van het ISO-27001:2017+A11:2020 nl certificaat.

Met dit belangrijke certificaat voor ons Informatie Security Management Systeem (ISMS) willen we aantonen dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Op deze manier kunnen wij een optimale beveiliging van jullie informatie garanderen.

Over ISO-27001:2017+A11:2020 nl 

ISO-27001:2017+A11:2020 nl is de internationale certificering voor informatiebeveiliging. Hierin zijn de eisen gespecificeerd voor het vaststellen, uitvoeren, controleren en bijhouden van een Informatie Security Management Systeem (ISMS). Met het verkrijgen van dit certificaat toont een externe auditor aan dat het ISMS van Uitgeverij Deviant voldoet aan de officiële internationale richtlijnen.

Het ISO 27001 certificaat is verkregen in juli 2018 en vanaf die datum drie jaar geldig. In juni 2021 is de verlenging toegekend. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats, zodat wordt vastgesteld dat er een continue verbetering plaatsvindt. Daarnaast zullen we initiatieven blijven ontplooien om onze informatiebeveiliging te verbeteren.

Vragen over onze ISO-27001 certificering? Stuur dan een mail naar: [email protected].

Onderwijs is altijd in beweging

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in ons lesmateriaal en in het onderwijs.

Contact

Wij helpen je graag en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur.

Uitgeverij Deviant bv
Zuidsingel 13
3811 HA Amersfoort
033 – 46 50 831
[email protected]

Servicedesk Studiemeter & Studiereader
Tel: 033 – 46 50 560
Mail: [email protected]
WhatsApp: 06 – 27408353