Starttaal Compact 2F | Startpakket

Starttaal Compact 2F | Startpakket

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 2F
ISBN 978-94-63263-429
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Wissen

Starttaal Compact heeft een volwassen uitstraling en studenten kunnen er voornamelijk zelfstandig mee werken. Hierdoor kan de docent zich tijdens de lessen vooral richten op het begeleiden van de individuele student. Ook houdt de docent meer tijd over om gericht theorie te bespreken en feedback te geven.

Het startpakket Starttaal Compact 2F bestaat uit:

  Starttaal Compact Werkboek 2F
  De volledige lesmethode

  Starttaal Compact Werkboek 2F

  Het Starttaal Compact Werkboek 2F biedt afwisselende opdrachten waarin studenten in een betekenisvolle en functionele context oefenen met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren. De onderwerpen van de opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de dimensies van het vak burgerschap.

  In Deel 1 Centraal Examen oefenen studenten met lezen en luisteren. In Deel 2 Instellingsexamens oefenen studenten met schrijven, spreken en gesprekken voeren. Ook kunnen zij in dit deel oefenen met veelgemaakte taalfouten en werkwoordspelling.

  Starttaal Compact Handboek
  Helder naslagwerk

  HandboekNederlands BBL

  In het Starttaal Compact Handboek vinden studenten de theorie die ze nodig hebben om de opdrachten in het werkboek te maken. Vanuit het werkboek wordt verwezen naar de theorie in het handboek. Studenten kunnen theorie opzoeken als zij dit zelf nodig vinden.

  Starttaal Compact Online
  Online oefenen

  Starttaal Compact Online

  Starttaal Compact Online biedt extra oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid, werkwoordspelling en algemene spelling. Het startpakket bevat een licentie voor 12 maanden. Je kunt de licentie later verlengen met 6 of 12 maanden. Meer informatie

  Examencoach
  Online examentrainer Nederlands

  Examencoach Nederlands

  Examencoach Nederlands is een digitale examentrainer in Studiemeter die studenten in entreeopleidingen en het mbo voorbereidt op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Examencoach Nederlands simuleert nauwkeurig het CE: de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking zijn volledig afgestemd op het officiële examen.
  Meer informatie

  Gevalideerde instellingsexamens Nederlands mbo

  Daarnaast kun je gratis gebruikmaken van onze gevalideerde instellingsexamens Nederlands. Lees meer

  Taalniveautest
  Methodeonafhankelijke online test

  Taalniveautest (TNT)

  De Taalniveautest is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van de leerling of student vast te stellen. De test kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. Het resultaat is een score per deelvaardigheid.
  Meer informatie