Starttaal Instap, leerwerkboek deel A

Nederlands

,

Starttaal Instap

|

entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vso

Starttaal Instap, leerwerkboek deel A

Doelgroep entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-63260-503
Particulier Bestel dit product bij bol.com
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar 
Opmerking Reeds verschenen.
Wissen

Nieuwe methode Nederlands voor praktijkonderwijs en vso

Starttaal Instap is de nieuwe methode Nederlands voor leerlingen in het praktijkonderwijs en vso. De methode wordt speciaal ontwikkeld voor leerlingen die de lesstof in VIA Vooraf – Op weg naar 1F nog niet aankunnen en meer tijd en kleinere stappen nodig hebben om basisvaardigheden taal aan te leren.

Starttaal Instap is de nieuwe methode Nederlands voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De methode is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die de lesstof in VIA Vooraf – Op weg naar 1F (nog) niet aankunnen en er baat hebben bij om in kleine stappen en in een praktijkgerichte context te werken aan hun basisvaardigheden Nederlands. Starttaal Instap is vanzelfsprekend ook te gebruiken bij een andere onderwijsvorm wanneer het qua niveau en werkvorm aansluit bij de leerling. Starttaal Instap bestaat uit twee leerwerkboeken.

 

Twee delen

Starttaal Instap bestaat uit twee leerwerkboeken: deel A en deel B. In de leerwerkboeken staan functionele taaltaken in een betekenisvolle context centraal. Deel A is reeds beschikbaar en biedt praktische taaltaken aan binnen de context van het dagelijks leven (school, thuis, vrije tijd). Deel B verschijnt binnenkort en biedt de praktische taaltaken aan in arbeidsgerichte context.

Deel A van Starttaal Instap is opgebouwd uit vier thema’s. Elk thema bestaat uit vijf oefentaken en een herhalingstaak. In de herhalingstaak herhaalt de leerling de vaardigheden die hij in dat thema heeft geleerd. De herhalingstaak kan worden ingezet als vorm van formatieve evaluatie. Als uit de herhalingstaak blijkt dat de leerling extra oefening nodig heeft, kan de docent extra oefentaken inzetten. Ook is voor ieder thema van Starttaal Instap deel A een praktijktaak beschikbaar. Met het uitvoeren van de praktijktaak kunnen de leerlingen de ingeoefende taalvaardigheden van dat thema toepassen in een praktijkgerichte context. De extra oefentaken en praktijktaken zijn beschikbaar als download op onze methodesite Studiemeter.

 

Thema’s

Thema 1 | Aan de slag

 • Uitnodiging lezen en maken
 • Planning aflezen en maken
 • Lijstje aflezen, gebruiken en maken
 • Vragen stellen
 • Gebruik hoofdletters & punten

Thema 2 | Eropuit

 • Informatie zoeken en gebruiken
 • Reisinformatie herkennen en gebruiken
 • Informatie vragen aan een onbekende
 • Regels herkennen en interpreteren
 • Formulieren invullen

Thema 3 | In en om het huis

 • Gebruiksinformatie lezen en toepassen
 • Gesprek voeren met een bekende of iemand die je beter wilt leren kennen
 • Instructies lezen, luisteren en uitvoeren
 • Telefoongesprek voeren met een organisatie of bedrijf
 • E-mail schrijven en gebruik van uitroeptekens & vraagtekens

Thema 4 | Waar of niet?

 • Nieuwsberichten lezen, kijken en luisteren
 • Reclames lezen, kijken en luisteren
 • Oriënteren op en luisteren naar een verhaal
 • Een verhaal lezen
 • Een verhaal schrijven

 

Kenmerken Starttaal Instap

 • toegankelijke leerwerkboeken voor leerlingen die het 1F-niveau (nog) niet kunnen behalen
 • in kleine stappen oefenen met basisvaardigheden taal
 • taken die oplopen in moeilijkheidsgraad, zodat iedere leerling ermee aan de slag kan.
 • overzichtelijke, aantrekkelijke en rustige opmaak
 • functionele afbeeldingen
 • elke taak opgebouwd volgens het VUT-model: voorbereiden, uitvoeren en terugkijken
 • voorbereiding op zo zelfstandig mogelijk gebruik van taal binnen school en maatschappij
 • toegepaste taalverzorging en oefening met gecombineerde taalvaardigheden
 • formatieve evaluatie