Can Do Online

Can Do Online

Can Do Online is het online oefen- en toetsprogramma bij de methode Can Do. De student traint met het programma in Studiemeter zelfstandig zijn taalvaardigheid Engels. In Can Do Online kan de student extra oefenen met Engelse woorden, uitdrukkingen en grammatica uit de leerwerkboeken.