Language Level Assessment

Language Level Assessment

Het Language Level Assessment (LLA) is een methodeonafhankelijke online niveautest Engels. LLA test aan de hand van korte taaltaken de kennis van de leerlingen van de volgende vier vaardigheden: luisteren, lezen, woordkennis en taalstructuur. Het LLA heeft een tweeledige functie:

nulmeting: het startniveau van de student of leerling bepalen;
voortgangsinstrument: de taalontwikkeling van de student of leerling volgen.

De test is ontwikkeld conform de niveaus beschreven in het Europees Referentiekader (ERK).

Waarom LLA?

resultaten worden bewaard bij onderbreking.
LLA werkt adaptief: de test past zich aan het niveau van de gegeven antwoorden aan.
De niveautest duurt gemiddeld 45 minuten voor een student of leerling met een laag niveau Engels tot 90 minuten voor studenten of leerlingen met een hoog niveau Engels.
 Na afloop van de volledige test worden de resultaten getoond in een overzichtelijke scoretabel.
 De student of leerling kan een certificaat met het resultaat per onderdeel downloaden voor zijn portfolio.


Bestel online: